« zpět

Rekonstrukce bytového jádra - noční můra nebo zbytečná obava?

Rekonstrukce bytového jádra v panelovém bytě

Ještě horší situace nastává při výměně podlahových krytin, kdy původní podlahoviny, většinou stará linolea či PVC, přestala plnit nejen svou estetickou, ale i základní užitkovou funkci. Teprve po odkrytí nefunkční podlahové krytiny obnažený studený beton naznačuje, že rovinu na podlaze budete hledat stejně marně jako pravý úhel mezi dvěma stěnami na sebe téměř kolmými. Malé nerovnosti podlahy zakryje běžný celoplošný koberec, ale pokládka laminátových nebo dřevěných plovoucích podlah diktuje zvýšené nároky na přesnost. Každý problém s nerovností podlahy je řešitelný, v tomto případě pomůže úprava podkladu aplikací samonivelační stěrky. To je však již pracovní činnost, kterou je lépe svěřit odborníkům.

Máte-li zájem o nezávaznu konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Podobné zdánlivě jednoduché stavební úpravy, například výměna dveří spolu se zárubněmi, instalace posuvných dveří, kuchyňské instalace, koupelnové instalace či výměna elektroinstalací, to všechno jsou činnosti, které jsou možná zvládnutelné šikovnými kutily, při svépomocné činnosti však bývá byt déle v pracovním stavu, který způsobuje zhoršení komfortu bydlení. Otázka finančních úspor ve srovnání s cenami prací odborné firmy je také diskutabilní, pokud nemá kutil jako řemeslník-amatér veškeré vybavení. Nákupy jednorázových pomůcek, nástrojů a materiálu do rezervy lehce výhodu možných úspor stírají, stejně jako náklady na případné opravy nepovedených pokusů. Větší investice do materiálu v řádu desítek tisíc korun už vůbec pro kutila postrádají smyslu, protože na rozdílu ve změně sazby daně z přidané hodnoty lze výrazně ušetřit. Dnes se pořízení trošku luxusnější kuchyně nebo obkladů do koupelen klidně může pohybovat v cenách od sta tisíc korun výš, takže úspora na dani z přidané hodnoty je výraznější při dodávce s montáží. Jednoduše řečeno – materiál, který si koupí kutil sám, pořídí s 19% daní z přidané hodnoty, zatímco realizační firma účtuje zapracování materiálu do stavby s 9% daní z přidané hodnoty.

Zbytečných obav z budoucích stavebních úprav může investora zbavit návštěva specializované firmy, která se úpravami interiérů zabývá. Při výměně dveří a zárubní stačí většinou najít seriózního prodejce dveří, který zajistí dodávku zboží až do domu včetně instalace – ať již se jedná o zabudování nových zárubní či pouzder posuvných dveří nebo jen rychlejší instalaci obložkových zárubní. O podlahu se postará podlahové studio, o kuchyň se postarají v kuchyňském studiu, o koupelnu v koupelnovém studiu. Pochopitelně při rekonstrukci celého bytu nebývá efektivní oslovovat více dodavatelů, protože bývá problém koordinovat jednotlivé činnosti mezi nimi, sjednávat smlouvy, hlídat kvalitu práce a materiálu, řešit případné individuální reklamace. Existují však i specializované firmy, které se zabývají kompletní dodávkou prací při rekonstrukcích celého bytu. Pro takové firmy je provedení pouze dílčích činností stejnou samozřejmostí, jako pro specializovanou firmu. Výhodou je uzavření jedné smlouvy, hlídání kvality u jednoho smluvního partnera, který garantuje kvalitu všech prací. Vyhneme se tak i případným složitějším reklamacím, kdy stavební práce jednotlivých dodavatelů navazují na sebe a kdy je problém určit původce potíží.

Vybíráme realizační firmu

V novinách, v časopisech i na internetu naleznete spoustu nabídek realizačních firem. Jak si však vybrat tu správnou, abychom později nelitovali? Rozhodně se vyplatí seznámit se s několika vybranými, kontaktovat je, informovat zkušené pracovníky o záměrech a nechat si vypracovat od každé z firem srovnatelné kalkulace. Vyhodnocení kalkulací věnujte zvýšenou pozornost jednotlivým položkám – některé firmy úmyslně do kalkulace nezahrnou například vodovodní baterie nebo jiné zařizovací předměty, aby celková hodnota rekonstrukce byla opticky nižší před klientovým rozhodnutím a pak se další položky dodatečně dopočítávají.

Výběr zcela jistě ovlivní i návštěva bytového studia nebo pracoviště, kde se realizuje kontakt se zákazníkem. Firmy, které disponují vzorkovnou nebo bytovým studiem, jsou určitě ve výhodě, protože zákazníkovi mohou přímo v reálné situaci představit výběr nejčastějších používaných materiálů a technologií, takže si budoucí investor udělá velmi přesnou představu o tom, co si do bytu pořizuje. Navíc každá seriózní firma může svým klientům představit fotografickou prezentaci vybraných realizací, simulace počátečního a finálního stavu bytu, počítačové animace možných variant připravovaných stavebních úprav a další prezentace, potřebné k pochopení celé problematiky.

Náš zákazník náš pán

Při návštěvě bytového studia či vzorkovny si zákazník udělá představu o tom, zda realizační firma může splnit jeho představy. Bohatost materiálu a technologií k výběru, přístup k zákazníkovi, reakce pracovníků na specializované dotazy, trpělivost v jednání se zákazníkem a sestavení cenových kalkulací jsou nejčastější faktory, které rozhodují o tom, že si zákazník vybral správně.

Některé realizační firmy mají dobře propracovaný už první neosobní kontakt se zákazníkem. Dobře zpracované webové prezentace nabízejí pečlivě vypracovaný scénář postupu, který zákazníkovi usnadňuje orientaci v problematice. Někdy jde dokonalost tak daleko, že je zákazník sám schopen podat bližší informace k zadání úkolu, aniž by musel znát stavební problematiku. Díky předběžnému podrobnému dotazníkovému zadání je firma schopna připravit prvotní cenovou kalkulaci, na základě kterého se pak při osobním setkání a ujasnění všech detailů kalkulace upřesňuje. Pro první jednání ve firmě je vhodné přinést dispoziční řešení bytu se základními rozměry, fotografie, případně základní stavební dokumentaci k bytu.

Seriózní firma vypracuje nabídku prací a cenovou kalkulaci zdarma, někde možná za symbolickou cenu. Porovnáním s konkurencí a po stanovení všech detailů dodávky může zákazník po dohodě s firmou také navštívit i některou z právě prováděných staveb, aby se přesvědčil o postupech a kvalitě práce. Pokud je spokojen, může přistoupit k podpisu smlouvy o dílo. V ní je stanoven přesný rozpis prací, ceny materiálu a jednotlivých prací, časový harmonogram činností, termín odevzdání práce, platební podmínky, záruky a případné restrikce při nedodržení smlouvy některou ze smluvních stran.

Zhmotnění vlastních představ

Málokterý zákazník má zcela jasnou představu o tom, jak chce interiér bytu přestavět. Ve vzorkovně nebo firemním studiu s ním zkušený pracovník projde všechny důležité okolnosti, které je třeba znát, a spolu do detailů vyberou stavební materiály a technologie. Ve vzorkovně není problém spatřit a ohmatat vzorky obkladů dlažeb, povrchbarvu nábytkových desek, dveří, dveřního kování, sanitární keramiky, zařizovacích předmětů, podlahových krytin apod. Zákazník může přijít i s tipem na konkrétní produkty, například vodovodní baterie sprchy. Firma většinou bez problémů zákazníkovo přání akceptuje a nákup vybavení zajistí svým jménem. Je pochopitelné, že v obrovské nabídce trhu se zákazník nemusí dostatečně orientovat, potom mu pracovníci firmy jistě poradí.

Takto se dá řešit i sladění představ zákazníka s legislativou a fyzikálními zákony. Budoucí investor totiž vyžaduje z laického pohledu naprosto snadné a pochopitelné úpravy, které však při odborném posouzení mohou být technickým nebo legislativním problémem. Zatímco některé se dají řešit i za cenu zvýšených nákladů, některé obejít nelze.

Efektivní řešení...

Oblíbeným požadavkem bývá přání uživatelů bytu spojit při rekonstrukci bytového jádra prostor toalety koupelny. Na jednu stranu nenáviděný nedostatek místa v původním jádře vyvážila praktická možnost nezávislého použití toalety a koupelny současně dvěma uživateli. Toto řešení se vyplatí zachovat v případě vícečlenné rodiny, kde je zvykem respektovat určitou intimitu jednotlivých osob. Stejně tak se oddělení koupelny od WC vyplatí zejména v případě pobytu návštěv v bytě. Pokud však na svém požadavku spojené koupelny a WC zákazník trvá, je to z hlediska hygienických předpisů možné pouze u bytů o velikosti do dvou obytných místností (tedy maximálně u bytů v dispozici 2+1 nebo 2+kk). Byty větší musí mít jedno samostatné WC. Z požadavků na bytová jádra také vyplývá důležitá podmínka, aby mezi záchodem a obytnou místností byly dvoje dveře.  Nutno poznamenat, že je to podmínka někdy velmi praktická.

Dalším častým požadavkem je změna vnitřních dispozic, tedy vybourání některých příček a vybudování nových, čímž lze měnit půdorysný tvar jednotlivých místností. Někdy požadavek zákazníka narazí na otázky statiky objektu, kde by bylo nutné řešit zásah do nosných panelů, ale panely příčkové není problém například prořezat a vybudovat v nich dveřní otvor. Bytové domy postavené klasickou zděnou technologií z cihel nebo tvárnic bývají na úpravy dispozic vhodnější.

Stavební povolení – nutnost či zbytečnost?

Od 1. ledna 2007 je v platnosti nový Stavební zákon, který přinesl do stavebnictví řadu výrazných změn. Částečně usnadněné některé stavební činnosti však narážejí v řadě případů na nejednomyslný výklad zákona u stavebních úřadů, proto je lépe se v otázce přestavby bytového jádra informovat u místně příslušného stavebního úřadu. Většinou stavební úřady vyžadují ohlášení stavebních úprav, pouze u zásahu do nosných konstrukcí trvají na stavebním povolení. Dostatečné informace k uvedené problematice obvykle najdete na webových stránkách konkrétního úřadu. Investor by si měl rovněž vyžádat stanovisko a souhlas vlastníka domu, kterým bývá buď bytové družstvo, nebo sdružení vlastníků bytových jednotek. Stanovy bytových družstev i společenství vlastníků souhlas se stavebními úpravami obvykle vyžadují.

Pokud bude provádět stavebník takové úpravy, které budou vyžadovat stavební povolení, musí se obrátit na osobu oprávněnou k projektové činnosti, která zajistí zpracování dokumentace. Takovou osobou je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Pokud se investor obrátí na specializovanou realizační firmu, její pracovníci se o potřebná povolení a dokumentaci postarají. Dělají to rychle a efektivně, protože podle místa své působnosti znají požadavky úředníků a mají zaběhnuté schvalovací procesy. Využívají své odborníky a konzultanty, kteří vypracují projektovou dokumentaci, zařídí posudky a ověření, obstarají vyjádření státních orgánů, vyřídí případné stavební povolení a zajistí autorský dozor projektanta při realizaci. V závěru před předáním hotového díla obstarají dokumentaci ke kolaudaci a také při ní asistují.

Pozor na administrativu

Při plánování rozsáhlejších stavebních úprav je třeba mít na paměti, že pořízení patřičné dokumentace a vyřízení všech povolení trvá přibližně dva měsíce. Proto je třeba oslovit realizační firmu s dostatečným předstihem. Samotné stavební úpravy jsou pak jen zlomkem doby potřebné na „papírování“ – pokud jde šikovným řemeslníkům práce od ruky, je rekonstrukce bytového jádra záležitostí obvykle 14 dnů, komplexní úpravy bytu trvají přibližně tři až čtyři týdny. Po dokončení posledních prací firma dá zákazníkovi podepsat konečný předávací protokol. Tímto okamžikem si může zákazník začít užívat výhod nového bydlení. Myslíte, že ty noční můry a dlouhé rozhodování stojí za to? Určitě ne.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností PANELREKO, s.r.o. - www.panelreko.cz .

Zaujal Vás tento článek, plánujete rekonstrukci bytu či bytového jádra a chcete poradit s výběrem vhodné firmy? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 589702x

Autor: redakce
Další články ze sekce Rekonstrukce bytu
Štítky: paneláková koupelna, rekonstrukce bytového jádra, rekonstrukce koupelny
Publikováno: 21.03.2011

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
grKf Ayfc 02.10.2023 20:13 Reagovat
Zobrazit vše
vytvoreni-noveho-dverniho-otvoru-v-pricce-je-idealni-pokud-je-dum-zdeny-a-nejde-o-nosnou-pricku
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »