« zpět

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nová vyhláška komplexně řeší podmínky požární ochrany při navrhování, výstavbě a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně například podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod. Nenahrazuje však stávající právní předpisy, týkající se požární ochrany staveb. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy, upravující tuto problematiku.
Nová vyhláška v příloze č. 6 stanovuje požadavky v oblasti úpravy interiéru a shromažďovacího prostoru a stanoví rovněž požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. V příloze 8 stanovuje bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot. Tuto užitečnou pomůcku mohou občané využít tehdy, pokud není bezpečná vzdálenost stanovena návodem výrobce, případně tento návod není k dispozici.
Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy „hlásiči požáru“) vybaveny všechny nově postavené rodinné domy a byty, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS). Povinnost vybavit si objekt hlásiči požáru se vztahuje jen na nové stavby. Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny hlásiči požáru pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou (viz § 31).
V rodinném domě musí být hlásič požáru umístěn v části vedoucí k východu z bytu, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu.
Hlásič požáru v bytovém domě musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěn další „hlásič požáru“ v jiné vhodné části bytu.
Nová vyhláška přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji. Všechny nově postavené rodinné domy (tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) musí být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Pro rodinné domy tato vyhláška sice stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34A, místo něj se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností. Součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A však musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v nových bytových domech a garážích. Zde však je třeba zdůraznit, že již podle dřívějších předpisů musí být například společné prostory v bytových domech nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji, nová vyhláška přináší pouze zpřesnění. Garáže sloužící pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva musí být navíc vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním. Počet přenosných hasicích přístrojů stanovuje příloha č. 4 této vyhlášky. V rodinném domě musí být 1× přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A (do domu), 1× přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor (stání) v jednotlivých a řadových garážích.
Je třeba si uvědomit, že nová vyhláška č. 23 / 2008 Sb. není právní úpravou, která by měla ztrpčovat občanům život. V posledních pěti letech jen při požárech v domácnostech (!) přišlo o život více než 350 osob a dalších téměř 500 osob bylo zraněno. Hasiči denně likvidují v průměru 7 požárů v domácnosti, při nich je zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Je tedy na nás, abychom si uvědomili, že investice několika stokorun do hlásičů požáru a hasicích přístrojů může zachránit nejen materiální hodnoty, ale i zdraví a životy osob.
Podrobné informace o vyhlášce je možné nalézt například na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).

Přečteno: 23540x

Autor: redakce
Další články ze sekce Bezpečnost
Publikováno: 04.01.2010

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
80ldchqx asCilm4y267i 04.09.2016 00:05 Reagovat
Zobrazit vše
fire-hydrant
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »