« zpět

40 miliard

To už je docela slušná suma peněz. Když si k tomu ještě představíte, že takové peníze byly investovány do oprav bytových domů, pak výsledkem je více než 10 500 opravených budov a v nich několik set tisíc spokojených družstevníků či vlastníků. Číslo uvedené v titulku tohoto článku není zvoleno nikterak náhodně. Přesně tolik úvěrových prostředků totiž do současné doby poskytla ČSOB svým klientům z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (SVJ) právě na opravy a rekonstrukce jejich nemovitostí. Na to, jak se zájem vlastníků domů o jejich revitalizaci projevil v potřebě čerpání úvěrových zdrojů jsme se zeptali ing. Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z centrály ČSOB.

Pokud bychom měli zhodnotit, jak bytová družstva a SVJ v uplynulých letech přistupovala k péči o svůj bytový fond pak lze konstatovat, že oproti stavu před deseti lety je zájem o opravy, rekonstrukce a modernizace jejich bytových domů daleko vyšší. Zatímco v letech 2000 – 2010 poskytla ČSOB bytovým družstvům a SVJ úvěry v objemu necelých 30 miliard korun, pak jen za roky 2011 a 2012 tito klienti vyčerpali dalších více než 10 miliard korun. To, že více než třetinu všech dosud poskytnutých úvěrů na tyto účely čerpala bytová družstva a SVJ právě u ČSOB nás na jednu stranu těší, na stranu druhou nám to potvrzuje skutečnost, že se ČSOB dlouhodobě daří udržovat parametry těchto úvěrů na konkurenceschopné úrovni a proto jsou i atraktivní pro většinu družstev a SVJ v České republice.

Jak hodnotíte poptávku po úvěrech na opravy a rekonstrukce bytových domů v minulých dvou letech a jaká očekávání máte do roku letošního?

Je pravdou, že v roce 2012 se tempo oprav bytových domů oproti roku předchozímu mírně zpomalilo. Důvody byly dva. Řada bytových družstev a SVJ se rozhodla investovat v roce 2011 a vyhnout se tak prodražení investice o 4%, spojené s očekávaným zvýšením DPH v roce následujícím. Druhým důvodem byla existence podpory státu, realizovaná formou dotací z Programu Panel. Oproti tomu rok 2012 byl prvním rokem za posledních deset let, kdy stát takové investice nikterak nepodpořil. Dle odhadu ČSOB se to projevilo m.j. ve snížení zájmu o čerpání úvěrů na tyto účely přibližně o pětinu předchozího stavu. I tak však peněžní ústavy v loňském roce poskytly bytovým družstvům a SVJ přibližně 13 až 15 miliard nových úvěrů. V roce letošním je ale situace trochu jiná. Nejenže stát začíná podporovat opravy a rekonstrukce bytových domů formou úrokově zvýhodněných úvěrů, ale zejména banky letos nabízejí úvěry za opravdu výborných cenových podmínek. Úrokové sazby z komerčních úvěrů se pohybují hluboce pod 4% a jsou tak jen o něco vyšší než úroky u státem nabízených zvýhodněné úvěrů. Navíc na státem nabízené nízkoúročené úvěry je v letošním roce vyčleněna jen velmi omezená částka a tudíž většina zájemců se bude muset obrátit se svou žádostí o úvěr opět na banky. Z tohoto pohledu očekáváme, že zájem družstev a SVJ o čerpání bankovních úvěrů bude v letošním roku obdobný jako loni.

Nebojíte se konkurence v podobě úrokově zvýhodněných úvěrů, nabízených v tomto roce Státním fondem rozvoje bydlení?

Musím přiznat, že úroková sazba u státem úrokově zvýhodněných úvěrů se sice pohybuje mírně pod úrovní, kterou dnes nabízí většina komerčních peněžních ústavů, ale na tyto zvýhodněné úvěry je letos vyčleněno jen minimum zdrojů. Podle odhadů ČSOB jsou státem podporované úvěry letos schopné uspokojit maximálně jednu patnáctinu požadavků bytových družstev a SVJ. Toto tvrzení opírám o následující skutečnosti. Jediným zatím fungujícím programem, který nabízí úrokově zvýhodněné úvěry, je program Panel 2013+. První tranše ve výši 210 mil. Kč byla de facto během jednoho měsíce od zahájení příjmu žádostí alokována. Je otázkou, zda se SFRB podaří získat dalších avizovaných 500 milionů korun zdrojů na jeho pokračování v roce 2013. Druhým, teprve připravovaným programem, je program JESSICA. Ten sice nabídne 600 miliónů korun na zvýhodněné úvěry, ale žádosti bude možné podávat nejdříve na podzim tohoto roku. Program JESSICA je navíc zatím omezen pouze na 41 měst se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst a protože se bude jednat o úvěry z prostředků Evropské unie, bude vyžadovat od žadatelů velmi vysoké nároky na administrativu. Ze zkušeností ČSOB z uplatňování obdobného programu (IPRM) vyplývá, že téměř žádné SVJ není schopno bez pomoci nějaké poradenské či konzultační firmy připravit podklady pro takovou žádost. Navíc tyto úvěry, na rozdíl od úvěru bankovních, budou znamenat i zvýšenou administrativu pro žadatele po celou dobu jejich splácení. To je jeden z důvodu proč očekáváme, že řada SVJ nebude ochotna kvůli o procento nižší úrokové sazbě podstupovat nutnost zvýšeného dokladování a raději zvolí jednodušší úvěr bankovní. Navíc ani jeden z těchto programů neumožňuje žadateli pokrýt úvěrem celé náklady investice resp. tyto úvěry je možné získat jen na určité procento programem uznatelných investičních nákladů. Pokud někomu v tomto výčtu aktuálních podpor chybí zmínka o programu Nová zelená úsporám, vyhlášeném na období 2013 až 2020, pak zástupce bytových družstev a SVJ musím zklamat – podle posledních informací se minimálně do roku 2015 nepočítá s tím, že by dotace z tohoto programu byly určeny na revitalizaci bytových domů.

Připravila ČSOB na letošní rok nějaké zvýhodnění, které by podpořilo zájem bytových družstev a SVJ o čerpání úvěrů?

Stejně jako každý rok se i v roce letošním snažíme podmínky poskytování úvěrů něčím zatraktivnit. To, že ČSOB nabízí až dvacetiletou splatnost úvěrů, možnost anuitního splácení a současně nepožaduje u SVJ žádné zajištění úvěru (u BD pouze formou biankosměnky), se stalo v posledních letech již standardem. Letos však banka přichází i s další výhodou, která by měla zajímat zejména ty klienty, kteří se rozhodují, zda s investicí začít právě letos a financovat ji s použitím úvěru. ČSOB nejen že nepožaduje žádné zapojení vlastních zdrojů do financování investice, ale navíc u ní za schválení a poskytnutí úvěru nezaplatíte žádný poplatek. ČSOB garantuje, že u všech úvěrů pro bytová družstva a SVJ, u kterých dojde k podpisu úvěrové smlouvy v období od 1. dubna až do konce tohoto roku, nebude účtován žádný poplatek za posouzením žádosti o úvěr a jeho poskytnutí. Tato nabídka se týká nejen úvěrů, účelově určených na opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a SVJ, ale vztahuje se i na případy, kdy tito klienti úvěr od ČSOB použijí na refinancování svého úvěru u jiného peněžního ústavu.

Děkujeme za rozhovor.

Přečteno: 10799x

Autor: redakce
Další články ze sekce Financování a dotace
Štítky: finance, , finance panelovém domě, , financování rekonstrukcí
Publikováno: 19.08.2013

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
asCilmwde2y5 | 27.06.2016 04:13

hiilxyho

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/bytova-druzstva/financovani-a-dotace/40-miliard

Reagovat
ewuvfadi | 17.07.2019 02:18

Re: hiilxyho

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/bytova-druzstva/financovani-a-dotace/40-miliard

Reagovat
půjčka-csob.
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »