« zpět

Detektory oxidu uhelnatého - Nenechte se otrávit!

Únik oxidu uhelnatého - časovaná bomba s tragickými následky

Silných chlapských povídaček stylu „mě se to stát nemůže" je slyšet po neštěstí vždycky dost a dost, ale je to krutý omyl. Otrava oxidem uhelnatým může postihnout každého, kdo přebývá v prostorech se spotřebiči, které spalují kyslík a spaliny přitom odcházejí do komína. K úniku nebezpečného oxidu uhelnatého může docházet buď soustavně a otrava může přicházet pomalu - příkladem může být špatný tah komína a vracení spalin do místnosti, zanesený komín či únik spalin z odtahové cesty průnikem netěsnostmi komína, nebo shodou okolností dojde k relativně rychlé expozici - například vypadením nebo povysunutím roury odvodu spalin z komína. Oxid uhelnatý vzniká také při špatném spalování uhlí nebo zemního plynu v důsledku nedostatku kyslíku, nízké teploty spalování či krátkého času hoření. Je ale také obsažen ve výfukových plynech. Proto se stejné riziko otravy může objevit velice rychle i v nevětrané zavřené garáži při nastartovaném motoru!

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA. Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Plíživé nebezpečí, které nepoznáte

Problémem je, že zatímco u vypadené roury bývá čas uvědomit si chybu, když v lepším případě kouř v místnosti upozorní na vzniklý únik spalin mimo odtahovou cestu, pomalé působení bývá zrádné, plíživé a nepoznatelné. Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2) jsou plyny, obsažené ve spalinách. Jsou zhruba stejně těžké jako vzduch, a tak při špatném odtahu spalin může docházet k jejich hromadění u podlahy. Oxid uhelnatý je bezbarvý, bez chutibez zápachu, nemá dráždivé účinky, takže je lidskými smysly nezaznamenatelný! Právě první příznaky otravy - bolest hlavy, únava, nevolnost a závratě, bývá přehlížena a citliví jedinci bývají ošetřeni i u lékaře s jinou diagnózou. Nedávná rodinná tragédie s několika obětmi na životech probíhala stejně - nejcitlivější osoba v rodině byla dokonce hospitalizována s indispozicí v nemocnici, lékař během laboratorních testů správně odhalil příčinu zdravotních potíží, ale bohužel ani rychlý návrat záchranářů do rodinného domu už tragédii nezabránil. Tato citlivá osoba, u které se projevily příznaky nejdříve, byla nakonec jediná, která přežila.

Neviditelný nepřítel

Do těla se oxid uhelnatý dostává dýcháním. V plicích se vstřebává do krve přibližně 200x lépe než kyslík, váže se na krevní barvivo hemoglobin. Obsah kyslíku v krvi se proto snižuje a následky na sebe nenechají dlouho čekat. Nejdříve dochází k bolestem hlavy, bušení krve ve spáncích, závratím a těžkému dýchání s pocitem tlaku na prsou. Následuje celková slabost podobná opilosti, nevolnost a zvracení. V poslední fázi, která následuje velmi rychle, zčervená pokožka a teplota těla vyskočí nad 40 °C, ale to již bývá pozdě, protože postižená osoba ztrácí poslední zbytky sil ve svalech k pohybu a jednání. K selhávání životních funkcí dochází velmi rychle díky přímému ohrožení mozku. U těžkých otrav a otrav s následkem smrti má kůže postiženého, zejména ve tváři, na rtech i jinde, zvláštní světle červený odstín, připomínající třešně. To je způsobeno vysokou hladinou karbonylhemoglobinu v krvi.

V místnosti kromě zvýšení obsahu oxidu uhelnatého samotným hořením dochází ke snížení obsahu kyslíku ve vzduchu jeho spalováním, proto jsou rizikovými místy zejména malé a stísněné prostory - například malé byty s vlastním kotlem, karma v koupelně apod. A právě v koupelně může dojít při koupání ve vaně k rychlé ztrátě vědomí a následnému utopení.

Při záchraně pozor

Při nálezu takto postižených je bezpodmínečně nutné okamžitě začít intenzivně větrat a vynést postižené na čerstvý vzduch. Při zásahu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zachránce sám nestal obětí, protože dýcháním v zamořeném prostoru může dojít k velmi rychlé intoxikaci. K postiženým je třeba okamžitě volat lékaře a informovat o pravděpodobné příčině nehody. Pro vytěsnění karbonylhemoglobinu z krve je třeba dýchat čerstvý vzduch, mnohem rychlejší nápravou je dýchání čistého kyslíku z kyslíkové bomby. Nejefektivnější je převoz postiženého do zařízení s přetlakovou komorou, kde pod zvýšeným tlakem pacient dýchá kyslík. Pokud nejsou následky otravy smrtelné, může postižená osoba utrpět poškození centrální nervové soustavy, které vede k demenci a/nebo nezvládání základních životních funkcí bez pomoci.

Při zásahu se po vyproštění postižených nedoporučuje znovu vstupovat do zamořeného prostoru. K určení zdroje a zajištění místa je třeba přivolat záchranné jednotky hasičského sboru, které odborným postupem zajistí zdroj otravy a odstraní zamoření.

Jak se tedy můžeme otravě vyhnout?

Velkým nebezpečím je vždy spotřebič, spalující kyslík v místnosti. Proto všechny kotle, karmy a jiné podobné zdroje s rizikem vývinu oxidu uhelnatého musí instalovat odborník. Právě on a potom i provozovatel jsou povinni zajistit veškeré technické podmínky montáže a provozování. U všech takovýchto zdrojů, a u plynových spotřebičů obzvlášť, je nutné provádět kvalifikovaný servis a revize podle přesně stanovených pravidel. Totéž se týká kontroly a údržby spalinových cest - komínů a odsávacího potrubí. I když je zajištěn přísun čerstvého vzduchu, vysoké riziko představuje provoz přenosných spalovacích zařízení - kempingových vařičů a různých mobilních topidel. Pokud jsou v bytě instalována kamna či karma, musí být zajištěn dostatečný přísun kyslíku přisáváním, větráním, větracími otvory. Tyto zdroje kyslíku nesmí být nikdy zakrývány. Právě omezování přísunu vzduchu kvůli „průvanu" může být příčinou následných těžkých otrav. V malých prostorách je třeba zajistit intenzivní větrání - karma v koupelně bez ventilace je časovanou bombou. Intenzivní větrání při vaření by mělo být samozřejmostí.

K horším podmínkám spalování může docházet také paradoxně používáním odsavače parkuchyni při vaření, pokud není zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Stejný problém mohou představovat i nově či nedávno instalovaná okna, která v konstrukci rámu a křídla nejsou vybavena větrací klapkou, umožňující větrání místnosti podle technických norem. Pak nezbývá nic jiného, než používat ventilační pozici okna nebo pravidelně větrat. Přiotrávit se oxidem uhelnatým je možné i při pobytu ve stanu, v bivaku nebo v iglú - zejména ve sněhových podmínkách je nutné kontrolovat průchodnost větracích otvorů.

Strážce nad životem

V prostorách, kde je provozován kotel, karma či jiný spotřebič, spalující kyslík, existuje zvýšené riziko zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého. Zejména v obytných prostorách, a tím více v prostorách, kde se spí, je proto velmi žádoucí zajistit nejen větrání, ale i účinnou signalizaci nadměrného obsahu oxidu uhelnatého v místnosti. Taková řešení existují v podobě elektronických detektorů, jejichž pořizovací cena se pohybuje v rozmezí od 500 Kč výše. Je to velmi nepatrná cena za zdraví nebo život.

Pomocníci, kteří mohou zachránit život

Detektor je jednoduché zařízení, které monitoruje prostor, registruje zvýšenou koncentraci oxidu uhelnatého a podle stavu zamoření vydává výstrahu. Většina detektorů je díky své jednoduché konstrukci určena i pro laickou montáž. Na konkrétním případu se můžeme seznámit s detektorem oxidu uhelnatého SF450EN, který prodává například společnost TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným se sídlem v Přelouči.

Hlásič oxidu uhelnatého SF450EN je jednoduché zařízení, které využívá detekční elektrochemické komůrky. Hlásič je z výroby předkalibrován a připraven k použití. Dodává se zabudovanou 9V baterií, která vydrží přibližně šest let. Instalaci zařízení montáží na zeď nebo jako volně stojící zvládne podle návodu i laik. Indikaci nebezpečí signalizuje blikající červená kontrolka a bzučák. Zařízení i přes svou jednoduchost splňuje nejpřísnější evropské normy v souladu se standardem EN50291:2001, vyhovuje rovněž přísné britské normě BS7860.

V ideálním případě se doporučuje detektor instalovat v každé místnosti, ve které je provozován palivový spotřebič. Detektor by rozhodně neměl chybět v místnosti, kde se spí, v místnosti, kde jsou spotřebiče bez komínu nebo kouřovodu, a v místnostech s častým výskytem osob. V ložnici se detektor umisťuje co nejblíže k místu spánku v blízkosti hlavy a co nejdále od spotřebiče. Vždy však musí být nejméně jeden až tři metry od topidla.

Správné umístění…

Při instalaci na zeď se detektor montuje výše, než jsou oknadveře, ale vždy nejméně 150 mm pod stropem. Pokud je detektor připevněn na strop, pak vždy nejméně 300 mm od nejbližší stěny. V místnostech se šikmým stropem musí být detektor umístěn ve vyšší části místnosti. Pro uvedení do provozu není třeba žádných speciálních postupů - nevyměňují a neinstalují se žádné další baterie či senzory, nic se nepřipojuje na elektrické rozvody, přístroj nevyžaduje žádnou další údržbu vyjma kontroly funkčnosti jednou za měsíc.

K ohrožení správné činnosti by mohlo dojít montáží na nesprávné místo. Proto se detektor neumisťuje do skříní, do kuchyňské linky nebo pod ni, do vlhka, přímo nad výlevku nebo nad sporák. Nedává se ani k oknu nebo ke dveřím, k odsávání a ventilaci, tedy všude tam, kde působí průvan, a do míst, kde by záclony nebo nábytek bránily průchodu vzduchu. Detektor se aktivuje vytažením aktivační pásky. Podle instrukcí se provede kontrolní test, který by měl potvrdit funkčnost zařízení. Detektor je připraven k činnosti po dobu asi šesti let.

Plusové body

Příznivá cena, snadná instalace a jednoduchá obsluha s vizuální kontrolou jsou důvody, proč se konečně začíná tomuto detektoru a dalším technicky podobným zařízením na detekci nebezpečného oxidu uhelnatého blýskat na lepší časy. Snad už nebude záchrana lidských životů triviálním způsobem jen otázkou pořizovacích cen, které v minulosti byly vyšší, ale také otázkou odpovědnosti za své jednání. Za cenu benzínu pro jedno naplnění nádrže auta můžete získat jistotu, že vy i vaši nejbližší budou ve zdraví nejen usínat, ale i vstávat.

Za seznámení s detektorem oxidu uhelnatého SF450EN děkujeme společnosti TEPOSTOPŽ, společnost s ručením omezeným, Přelouč.

Zaujal Vás tento článek, chcete se dozvědět více informací o této problematice nebo poradit s výběrem detektoru pro Váš domov? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 130664x

Autor: redakce
Další články ze sekce Bezpečnost
Štítky: bezpečí dětí, bezpečnost, bezpečnostní prvky, bezpečný domov, elektroinstalace, elektroinstalace v domě, sporáky, hlásič CO, detektory CO
Publikováno: 19.04.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
zf7iery5 asCilmxpr1ji 04.09.2016 13:47 Reagovat
Re: zf7iery5 orsajo 18.04.2017 14:44 Reagovat
40ajc8jl asCilme9w69m 04.08.2016 05:41 Reagovat
http://www.detektory-brod.cz/ Aleš 28.04.2014 21:13 Reagovat
Re: http://www.detektory-brod.cz/ asCilmt6xntq 22.08.2016 10:06 Reagovat
Zobrazit vše
www-plyn
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »