« zpět

Výtahy - regenerace panelových domů

Přínos majitelům

Od dobře plánované a kvalitně provedené modernizace existujícího výtahu lze očekávat:

* zvýšení provozní bezpečnosti výtahu - snížení rizika smrtelného úrazu, úrazu nebo poškození majetku,
* omezení možnosti zneužít výtah k „adrenalinovým sportům", omezení vlivu vandalismu,
* zlepšení komfortu jízdy, dosažení lepšího rozjezdu klece a přesnějšího zastavení ve stanici,
* snížení hladiny hluku působícího na akusticky chráněné místnosti - ložnice, obývací pokoje,
* snížení nákladů na spotřebu elektrické energie,
* snížení celkových nákladů vydávaných dlouhodobě na údržbu výtahu,
* zvýšení požární bezpečnosti objektu,
* získání moderního produktu,
* zkrácení doby od nahlášení závady do jejího odstranění - možnost „předvídat" případné poruchy při použití monitorovacího zařízení.

Bezpečnost provozu

Vstupem do EU se ČR zavázala mimo jiné i k harmonizaci nejen právních předpisů, ale i norem ovlivňujících konstrukci, výrobu, instalaci široké řady výrobků a samozřejmě i normy spojené s údržbou těchto výrobků. Evropské normy jdou s ohledem na kvalitu produktu o něco dále než naše dřívější státní a oborové normy (patřily mezi nejtvrdší v Evropě).

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů jsou obsaženy v ČSN třídy 27, které jsou uzákoněny právními a technickými předpisy.
 

Provozní rizika

V současné době je na existujících výtazích evidováno více jak 74 tzv. Provozních rizik. Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu, vyrobeného a instalovaného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem, zejména s ohledem na bezpečnost provozu. Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých nebezpečných situací a závažnosti daného Provozního rizika. Nalézt je můžeme v každé části konstrukce výtahu a to zejména u zařízení, která byla instalována před rokem 1993 a 1999. V roce 1993 vešla v platnost ČSN EN 81 - 1(2), jenž měla zásadní vliv na instalaci nových výtahů a kde byla již některá Provozní rizika eliminována. Rok 1999 byla novelizována ČSN EN 81 - 1 (2), ale zároveň i právní dokument NV 14/1999 Sb. (nyní NV 27/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
Způsoby odstranění provozních rizik
Komplexní jednorázová modernizace:

Výměna celého výtahu nebo jeho podstatné části za nový v jednom, relativně krátkém časovém úseku. Financování je zpravidla rozděleno do 3 fází odpovídající realizaci dodávky a instalace výtahu:

* Technická příprava
* Dodávka materiálu
* Uvedení výtahu do provozu.

Tento způsob plateb se může jevit určitou komplikací, ale není tomu tak, protože existuje několik nástrojů, jak rozložit splátky do delšího časového úseku.
Částečná nebo postupná modernizace:

Využívá se zejména tam, kde na výtahu byly již provedeny nezvratné modernizační kroky odpovídající požadavkům platných norem. Modernizace může být realizována v několika postupně za sebou jdoucích fázích, nevylučuje se však ani provedení jednorázové jako v předcházejícím případě. Financování je pak upraveno podle daného časového harmonogramu.
K zajištění bezpečného provozu slouží zkoušky a prohlídky.
Odborná zkouška

Provádí ji příslušná servisní organizace v pravidelných termínech. Účelem je zjistit správnou funkci bezpečnostních prvků výtahu a identifikovat existující Provozní rizika. Odborná zkouška se provádí v pravidelných intervalech (3 roky u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů). Zpravidla se objednává u servisní organizace, není-li její provedení zakotveno v příslušné servisní smlouvě uzavřené mezi servisní organizací a majitelem výtahu.
Inspekční prohlídka

Zajišťuje ji nezávislý Inspekční orgán (Autorizovaná osoba). Účelem je identifikovat Provozní rizika a stanovit odpovídající nápravná opatření (opatření jak odstranit existující Provozní rizika), včetně určení lhůt nutných k odstranění těchto Provozních rizik. Inspekční prohlídka může být provedena společně s Odbornou zkouškou a její intervaly jsou předepsány (ČSN 27 4007).

Zajištění Inspekční prohlídky musí být objednáno přímo u Autorizované osoby - není součástí ujednání mezi servisní organizací a majitelem výtahu.
Návrh technického řešení

Vhodné technické řešení zpracuje servisní organizace splňující ustanovení ČSN 27 4002 a to na základě požadavku vlastníka výtahu. Návrh musí obsahovat:

* technické řešení, včetně podrobného popisu výbavy a provedení výtahu,
* cenu za úplný rozsah prací modernizace, včetně prací přímo souvisejících, jsou-li zajišťovány dodavatelem,
* dále by měly být uvedeny práce, které je nutné zajistit, ale nejsou zahrnuty v nabídce,
* dodací termíny, platební podmínky, záruční dobu na provedené práce.

Úplnost nabídky může být jedním z faktorů jak poznat, zda se jedná o seriozního partnera nebo firmu, kterou bude jen těžko přimět ke kontaktu v případě jakýchkoli problémů s výtahem.

Ověření, zda veškeré použité díly k výrobě výtahu jsou vzájemně kompatibilní, zda existuje předpoklad zajištění dostatečného množství náhradních dílů po dobu životnosti výtahu nebo zda jednotlivé díly odpovídají základním požadavkům na kvalitu, je velice obtížné. Jako vždy platí, nedat na lákavé nabídky (nízká cena, vzletné názvy), ověřit si historii firmy, její reference, zajít do domu, kde výtah instalovala a pohovořit s majitelem a nájemníky.
Servisní služby

Servisní služby jsou nedílnou součástí dodávky výtahu. Způsob jejich zajištění a poskytování je vizitkou dodavatele a kvalita těchto služeb má výrazný vliv na kvalitu provozu a délku životnosti výtahu. Je proto vhodné posoudit, plní-li servisní organizace základní požadavky a má-li:

* dostatečný počet servisních pracovníků odborně způsobilých,
* odborně způsobilé pracovníky souvisejících profesí (např. svářeče, apod.),
* dostatečný počet zkušebních techniků k provádění odborných zkoušek, zaškolování a přezkušování odborných servisních pracovníků,
* zpracována pravidla a postupy pro výkon servisu, včetně určení pravomocí a odpovědnosti,
* způsob zajištění vnitřních kontrol,
* odpovídající vybavení a přístroje s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen a vypracovaný metrologický řád,
* splňuje platné technické předpisy a normy vztahující se k výkonu činnosti,
* uzavřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem jejich činnosti,
* stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok (záznamník není dispečink),
* dostatečnou kapacitu na provádění oprav a odstraňování provozních rizik,
* dostatečné množství náhradních dílů prvního sledu (nejčastěji využívané),
* řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

Přečteno: 34262x

Autor: redakce
Další články ze sekce Výtahy
Štítky: výtahy, modernizace výtahů, dotace na výtahy
Publikováno: 15.02.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
The Words That Made Jo Ann Beard Without put in to Look after away from Nonfiction Melvinseemy 12.03.2021 08:28 Reagovat
cialis in botlle spors inforge 27.06.2020 10:46 Reagovat
Zobrazit vše
Moderní výtah KONE_Ilustrační foto 3
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »