Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

  • regionální politiky,
  • politiky bydlení,
  • rozvoje domovního a bytového fondu,
  • nájmu bytů a nebytových prostor,
  • územního plánování,
  • stavebního řádu,
  • vyvlastnění,
  • investiční politiky,
  • cestovního ruchu,
  • pohřebnictví.

Kromě toho ministerstvo pro místní rozvoj spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu včetně koordinace těchto činností (pokud tyto prostředky přímo nespravuje).

Ministerstvo rovněž zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Velmi významné funkce zabezpečuje MMR ve vztahu k realizaci regionální a strukturální politiky Evropské unie, tzv. politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Hlavním úkolem této politiky je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a do řady dalších oblastí na stejnou úroveň. Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou v praxi naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů. Finanční prostředky z fondů jsou na úrovni členských států rozdělovány prostřednictvím zvláštních, většinou tematicky zaměřených programů či podobných nástrojů.

Koordinací působnosti těchto tzv. operačních programů je v České republice pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Správa a řízení jednotlivých operačních programů je přitom v působnosti příslušných rezortních ministerstev. MMR kromě své celorepublikové koordinační úlohy plní u řady programů i roli přímého řídícího orgánu, který je zodpovědný za jejich úspěšné čerpání.

Kontakt na firmu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

WWW stránky: www.mmr.cz
E-mail:info@mmr.cz
AdresaStaroměstské náměstí 6, Praha 1
PSČ110 15
Tato fima je ve výpisech:
Adresář firem, Adresář firem Praha 1
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »