Financování technického zhodnocení výtahu, rekonstrukce či celkové výměny výtahového zařízení patří k velmi nákladným položkám každého rozpočtu. Většinou se financování  provádí buď z fondu oprav družstva či společenství vlastníků, nebo formou úvěru, který se splácí z pravidelných měsíčních úhrad. O příspěvek na úroky se žádá u Českomoravské záruční a rozvojové banky, která peníze také vyplácí. Podle nových podmínek, které schválila vláda, se rozdělují dotace na rekonstrukce  panelových i nepanelových domů podle míry rekonstrukce objektu. Velikost úrokové dotace se pohybuje v kategorii 2,5 %, 3 a 4 % podle rozsahu rekonstrukčních prací