Při sanacích konstrukcí balkonů, lodžií  a teras musíme postupovat obezřetně a důkladně. Během lepení obkladu mrazuvzdorným tmelem a jeho zrání nesmí teplota poklesnout pod +5 °C. Způsob provedení venkovních dlažeb  má rozhodující vliv na jejich životnost. Díky správnému návrhu konstrukční skladby a vhodné aplikaci vybraných materiálů  lze v kombinaci s mrazuvzdornými dlažbami . Spolehlivou ochranu konstrukce zajistí nátěr Duoflexu.