« zpět

Problém s bytovými jádry v panelovém domě

Rekonstrukce bytového jádra

Nejvíce problémů s bytovými jádry se objevuje u bytů, které byly postaveny před více než 35 lety. Dožívají nejen rozvody vnitřního vodovodu, ale i obvodové konstrukce bytového jádra. Uživatelé bytu se již nezaměřují na prostou výměnu rozvodů vody a opravu dělících konstrukcí bytového jádra, ale chtějí také zvýšit úroveň hygienického vybavení bytu, aby odpovídalo evropskému standardu.

Tento stav také vyplývá z obecného pohledu uživatelů bytů, kteří již chtějí mít konečně koupelnu „s obkládačkami", a ne nějaké provizorní řešení. Zvlášť tato snaha se objevuje u občanů, kteří nemají dostatek finančních prostředků na postavení nového rodinného domu. Finanční prostředky mohou stavebníci získat i v rámci stavebního spoření, které mohou pokrýt náklady spojené s rekonstrukcí bytu. Dalším důvodem rekonstrukcí bytových jader je možnost odkoupení bytů do soukromého vlastnictví a tím i možnost zhodnocení celého bytu.

Dříve než se přistoupí k rekonstrukci bytového jádra, je nutné si uvědomit, že stejně jako u jiných staveb se postup při povolování přestavby řídí zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v plném znění zákona č. 198/1999 Sb. Přestavba bytového jádra je změnou stávající stavby, která ve většině případů bude vyžadovat vydání stavebního povolení. V rámci žádosti o stavební povolení je nutné kromě základních údajů a dokladů doložit například doklad o vlastnictví bytu nebo jiného práva, projektovou dokumentaci, doklady o jednání s orgány státní správy, prohlášení oprávněné osoby o odborném vedení stavby apod. Zvlášť velkou pozornost je nutné věnovat problému přitížení stavebních konstrukcí (především u mokrých procesů). Ve většině případů musí projektová dokumentace obsahovat i posouzení statika.

Majitel nebo uživatel bytu se v současné době může rozhodnout pro dva způsoby provádění rekonstrukce bytového jádra. První možnost uvažuje použití tradičních technologií, tzv. mokrých stavebních procesů, tzn. po odstranění dožitého bytového jádra, starých zařizovacích předmětů a rozvodů se provede vyzdění nových dělících konstrukcí koupelny a WC z tradičních stavebních materiálů, většinou z cihel, přesných tvárnic apod. Druhý způsob rekonstrukce využívá lehkých instalačních příček a předstěnových instalačních systémů s ocelovou konstrukcí, které se oplášťují sádrokartonovými deskami. Na trhu existuje hned několik systémů významných firem, které nabízejí kompletní instalační systém, kterým je možné celou rekonstrukci jádra provést.

Rekonstrukce bytového jádra a postup prací vyžaduje náležitou přípravu, aby se při vlastní realizaci předešlo nežádoucím prostojům a „improvizacím". Vhodné je zadat stavební práce odborným firmám, které se rekonstrukcemi bytových jader zabývají. Před zahájením prací je důležité ostatní nájemníky bytového domu informovat o zahájení prací, protože práce se neobejdou bez určité dočasné ztráty komfortu bydlení. Zcela jistě bude sousedy nějakou dobu obtěžovat hluk, omezení přívodu vody a manipulace se stavebním materiálem. Před rekonstrukcí se nesmí zapomenout i na vyřešení provizorního užívání základního hygienického zařízení, například u sousedů nebo ve společných prostorách.

Průběh rekonstrukce

Odstranění stávajícího bytového jádra trvá zpravidla půl dne. U některých typů jader (se samostatnou dřevěnou podlahou) je zřejmé, že po odstranění jádra bude nutné vyrovnat podlahu v tloušťce 2 až 3 cm. Zároveň se zjistí, zda bude nutné zajistit úpravu stropu, například omítnutím u mokrých procesů nebo lehkým podhledem u sádrokartonových konstrukcí. Zpočátku je vhodné ponechat WC mísu s napojením do druhého dne rekonstrukce v provozu (pokud je to možné).

Potom následuje montáž dělících konstrukcí - buď kovových nosných konstrukcí sádrokartonových stěn nebo vyzdívání klasických příček. U sádrokartonových konstrukcí se před opláštěním provádí montáž kanalizačního a vodovodního připojovacího potrubí a případně instalačních prvků pro závěsné WC a umyvadla. Některé firmy vyrábějí montážní prvky jak do tradičních vyzdívaných konstrukcí, tak i do sádrokartonových systémů.

V některých případech, například při změně umístění záchodové mísy, je nutné vsadit do svislého odpadu novou odbočku pro jeho napojení. Po dobu výměny odbočky je nutné vyřadit z provozu všechny předměty na stoupačce nad rekonstruovaným bytem, proto je nutné upozornit všechny nájemníky. Doba výměny není dlouhá, u kanalizačního potrubí z polyetylénu trvá výměna části potrubí v podlaží jen dvacet minut. U vyzdívaných konstrukcí se rozvody vody a kanalizace ukládají do vysekaných nebo vyfrézovaných drážek. Doporučuje se, aby i u vyzdívaných konstrukcí byla přední stěna instalační šachty postavena z kovové konstrukce se sádrokartonem.

U sádrokartonových příček se potom provádí jednostranné opláštění impregnovanými deskami, montáž elektrorozvodů a vložení tepelné izolace, například na bázi minerálních vláken. Pro stěny bytového jádra je nutné při standardních vzdálenostech stojin (600 mm) u sádrokartonových konstrukcí použít dvojité opláštění z každé strany s tloušťkou desek 12,5 mm. Při jednovrstvém opláštění je nutné vzdálenost nosných profilů zmenšit na 400 mm. U některých systémů se provádí pouze opláštění jednou deskou o tloušťce 18 mm.

Po provedení dělících konstrukcí a sanitárních rozvodů následuje obklad keramickým obkladem, položení dlažby, kompletace zařizovacích předmětů a finální kompletace elektroinstalací, případně ještě montáž lehkého podhledu.

Na co se nesmí zapomenout

Při rekonstrukci bytového jádra se nesmí zapomenout na řadu „maličkostí", které by v pozdější době mohly způsobit řadu nepříjemností. Nesmí se zapomenout na přístup do instalační šachty, především z důvodu budoucí výměny stoupaček a přístupu k vodoměrům a plynoměru. Doporučuje se, aby dvířka do šachty bylo možné vyjmout a aby měly velikost nejméně 600 × 600 mm. Dále je nutné, aby investor před zahájením rekonstrukce měl rozmyšleno, jaké zařizovací předměty bude chtít do koupelny instalovat, například závěsné WC, typy umyvadel, typ vany nebo sprchového koutu apod. U van je nutné pamatovat na revizní otvor u sifonu, u vířivých van na přívod elektrického proudu a dostatečně velký revizní otvor pro přístup k čerpadlu.

Závěr

Vybourání stávajícího jádra, postavení dělících konstrukcí, provedení rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace je možné zvládnout do čtyř dnů. Další tři dny se provádí obklady, dlažby a kompletace zařizovacích předmětů. Každá technologie při rekonstrukci bytového jádra, ať již v podobě suchého nebo mokrého procesu, má své přednosti i nevýhody. Je pouze na stavebníkovi, pro kterou se rozhodne.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s výběrem sprchového koutu pro Váš byt? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 169359x

Autor: redakce
Další články ze sekce Rekonstrukce bytu
Štítky: paneláková koupelna, , rekonstrukce bytového jádra, , rekonstrukce koupelny
Publikováno: 19.05.2014

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
d88m73vc asCilmu72fw8 13.09.2016 08:07 Reagovat
Zobrazit vše
Nejvíce problémů s bytovými jádry se objevuje u bytů, které byly postaveny před více než 35 lety.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »