« zpět

Dlažby a obklady - Volba keramického materiálu

Kdo je připraven, není překvapen

Před návštěvou prodejny s keramickými obklady a dlažbou si dopředu připravíme základní informace, které jsou z hlediska odborné a zodpovědné nabídky pro obchodníka důležité. Důkladně proměříme veškeré rozměry ploch, které se chystáme obkládat, nakreslíme půdorys stavby nebo bytu a rozkreslíme prostory pro obklady stěn, a zaznamenáme si, jaké stavební materiály budou sloužit jako podklad. Tato informace není důležitá při výběru keramiky, ale bez ní se neobejdeme při výběru lepidla.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA.
Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Prodejce bychom měli podrobně informovat o charakteru užívání bytu nebo domu, o našem životním stylu, o tom, jaký nábytek je plánován v jednotlivých místnostech apod. Na první pohled by se mohlo zdát až podivné, proč bychom se o své soukromí měli dělit s cizím člověkem, ale jedině s těmito informacemi může obchodník nabídnout s čistým svědomím keramický materiál odpovídajících technických parametrů a designu. Zvolíme-li však skutečného odborníka, je schopen nám ve spoustě věcí pomoci a na základě vlastních zkušeností předejde budoucím problémům. Pokud sami nejsme v oblasti stavebnictví příliš kovaní a budeme investovat větší částky, měli bychom si najít člověka, který rozumí této problematice. Ačkoliv nás budou jeho rady pravděpodobně stát nějakou korunu, jeho zkušenosti a připomínky nám ušetří mnohem více peněz i času. A to nemluvě o závadách a potížích, které by se mohly projevit až v delším časovém horizontu a jejichž náprava by nás stála další finanční prostředky.

Zakladní dělění obkladů

Proto bychom se měli alespoň zorientovat v základní nabídce keramických obkladů a dlažeb. Dnes jsou jich na trhu stovky typů a může se zdát velice složité se v nich zorientovat. Pochopení základních charakteristik a vlastností zase tak náročné není.

Keramické materiály lze rozdělit do několika skupin podle technologie výroby. Každá z těchto skupin má rozdílné technické parametry. Podle typu střepu se dělí na slinuté, na klasické s červeným nebo bílým střepem, na hutné a cihlové tažené. Podle úpravy povrchu se dělí na glazované a neglazované.

Glazura je skelný povlak na lícní straně dlaždice nebo obkládačky, který zlepšuje technické a estetické vlastnosti prvku. Glazování patří mezi nejběžnější úpravy keramiky, kdy se na vysušený výlisek nanese vrstva glazurové suspenze, která se v dalším procesu výroby jednou nebo dvoustupňovým výpalem nataví na základní keramický střep. Při technologii jednovýpalu je vylisovaný střep přeglazován a vypálen při teplotách do 1200 °C. V peci proběhne současně vypálení střepu a spojení glazury se střepem. Při dvouvýpalu dochází při prvním průchodu pecí k vypálení střepu při teplotách do 1200°C, který je následně přeglazován a znovu vypálen při teplotách do 1050 °C podle typu glazury. Ve srovnání s jednovýpalem je dvouvýpal energeticky a časově náročnější, ale druhý výpal za nižších teplot umožňuje použití dalších typů glazur a dekoračních barev.

Mezi glazovanými dlaždicemi jsou z hlediska technických parametrů velké rozdíly pro různé použití. V glazovaných materiálech můžeme vybírat například koupelnové série s velmi malou otěruvzdorností, ale nalezneme mezi nimi i série doporučené pro použití ve veřejných prostorech, kam se používají dlažby s mimořádně velkou otěruvzdorností. Při výběru musíme pečlivě zvážit veškeré informace, které máme o technických vlastnostech materiálu.

Pórovinové obkládačky

Nejprodávanějším keramickým výrobkem na trhu jsou s podílem více než 50 % pórovinové obkladačky. Jedná se o výrobky určené výhradně pro obklady stěn v interiérech. Toto omezení vyplývá z vysoké nasákavosti střepu a nízké odolnosti povrchu proti otěru. Nasákavost obkladaček se pohybuje v intervalu od 10 % do 24 %, přičemž nejčastější hodnota je okolo 15 %. Povrch obkladů je opatřen glazurou, která propůjčuje obkladačkám vynikající čistitelnost i odolnost proti všem běžným čisticím i desinfekčním prostředkům. Povrch glazury může být lesklý, matný či kombinovaný lesklo-matný, zdobený dekoračními barvami nebo jednobarevný. Široké možnosti dekorace a zvládnutá technologie výroby umožňuje dnes výrobcům vytvářet design prakticky jakéhokoli druhu či imitovat libovolnou existující povrchovou úpravu. Kromě základních výrobků je k dispozici v tomto materiálu i mnoho dekoračních prvků, jako jsou listely, středové dekory, keramické obrazy, reliéfní doplňky a rohové tvarovky.

Hutné glazované dlažby

Hutné dlažby jsou keramické glazované materiály s nasákavostí do 3 %. Za jistých okolností mohou být použitelné na terasy či balkóny, je nutné dodržet několik zásad konstrukce podkladu ve venkovním prostředí. Pokud ale voda prosákne do podkladu, může dojít v zimních měsících k poškození dlažby působením mrazu. Abychom měli klid na duši, je vhodnější v našich klimatických podmínkách do venkovního prostředí použít dlažbu slinutou, případně navíc ještě opatřenou vrstvou glazury.

interiérech je použití hutných glazovaných dlažeb zcela bezproblémové. Technologie výroby umožňuje téměř identické možnosti zdobení povrchu jako u pórovinových obkladaček, a z toho vyplývá i hlavní aplikační oblast těchto materiálů – slouží jako podlahy do koupelen, kuchyní, toalet i dalších částí obytných i komerčních objektů, kde doplňují stěnové obklady z obkladaček. Kromě toho jsou často používány i jako samostatná dlažby bez vazby na obklad stěn. V tomto případě se využívá širokých možností dekorování povrchu dlaždic a bohatého sortimentu doplňkových prvků – dekoračních bordur, rozet, soklů a schodových tvarovek. Pro objekty s vysokými nároky na odolnost proti povrchovému opotřebení jsou dodávány speciální série glazovaných dlažeb s otěruvzdorností 5, které ideálně kombinují odolnost povrchu s bezproblémovou čistitelností.

Pro speciální prostory jsou též určeny protiskluzné dlažby. Zejména pro oblasti pochozí bosou nohou (bazény, sprchy, apod.) jsou ideálním řešením dlažby glazované speciálními protiskluznými glazurami.

Na trhu se u některých prodejců objevují pod označením glazovaná dlaždice i výrobky s nasákavostí vyšší než 3 %. Jedná se o tzv. polohutné interiérové dlažby s nasákavostí od 3 do 10 %. V řadě případů však nelze tyto materiály s hutnými dlažbami srovnávat. Zejména ve spojitosti s atraktivní nabídkou nízkých cen představují tyto materiály pro zákazníka riziko. Je třeba počítat s tím, že tyto dlaždice vykazují vysokou nasákavost, nemrazuvzdornost a nižší mechanickou odolnost. Po určité době provozu může docházet k praskání dlaždic a v případě odprýsknutí glazury, například při pádu těžšího předmětu na podlahu, bude v tomto místě trvale prosvítat tmavá barva střepu.

Režné dlaždice

Základem režných dlaždic je neglazovaný materiál s nasákavostí okolo 0,5 %. Vyrábějí se výpalem v tunelových pecích. Červenohnědá keramika takto vyrobená vykazuje vysokou kvalitu, ale ekonomicky je velmi náročná. Neobejde se bez vysokého podílu ruční práce a k tomu se vypaluje několik dnů. Proto jsou s její výrobou spojené vysoké náklady. Přestože tato produkce patří mezi klasické způsoby, s rozvojem nových pokrokovějších technologií a s převažujícími ekonomickými hledisky výrobců v Evropě ubývá. Ti, kteří jsou schopni tyto dlažby vyrábět, se na trhu úspěšně uplatňují. U nás je nejznámějším případem tohoto výrobku dlažba Gemini z produkce Chlumčanských keramických závodů. Pro svůj vzhled a charakteristické parametry je oblíbená mezi památkáři nejen u nás, ale zejména ve starobylých hansovních městech v Polsku a Německu.

Slinuté neglazované dlažby

Slinuté neglazované dlažby (označované gres porcellanato) vykazují díky technologii výroby nízkou nasákavost (v rozmezí 0,04 – 0,5 %) a vysokou pevnost střepu. Proto jsou takřka ideálním a univerzálním materiálem jak pro interiér, tak exteriér.

Slinuté dlažby získaly velkou oblibu mezi uživateli a tak díky své kvalitě a technologii výroby s využitím nejnovějších technologických poznatků takřka vytlačily dlažbu režnou. Zejména hrály důležitou úlohu vyšší tvrdost, umožňující použití v namáhaných prostorech, a několikanásobně nižší nasákavost, která dovoluje použití v použití venku bez nebezpečí poškození mrazem. První výrobky s napodobeninou jemnozrnné struktury se prosadily v technických prostorách. Designově umírněné dlažby sice neumožňovaly příliš barevně rozmanité ztvárnění prostoru, ale exkluzivní podoba, vysoká kvalita a přijatelná cena přece jen obchodní úspěch přinesly. O něco později se do výroby dostaly napodobeniny hrubozrnných struktur, zejména žuly, které jsou nabízeny v mnoha odstínech i strukturálních obměnách.

Dalšími možnostmi zhodnocení povrchů neglazovaných slinutých dlažeb jsou technologie použití rozpustných barevných solí nasáknutých do povrchu dlaždic a automatické míchání dvou nebo více barevných surovin, které po vylisování vytvoří kresbu mramoru či žuly na povrchu. Ve srovnání s přírodním materiálem, který byl předlohou při tvorbě těchto dlaždic, vykazuje slinutá keramika lepší užitné i technické vlastnosti – je tvrdší, má menší nasákavost, delší životnost a výrazně příznivější cenu.

Slinuté glazované dlažby

Slinuté glazované dlažby (jinak též označované jako gres porcellanato smaltato) patří mezi nejoblíbenější keramické produkty vůbec. Představují zhodnocení špičkové výrobní technologie takřka neomezenými barevnými a vzhledovými variacemi. Spojují výborné vlastnosti slinutých materiálů s designovou pestrostí materiálů glazovaných. Díky malé nasákavosti jsou použitelné v exteriéru, v interiéru při dodržení požadavku otěruvzdornosti taktéž nemají omezení. Výroba umožňuje kombinovat reliéfní povrchy s matnými i lesklými glazurami a dalšími zdobicími technikami. Lze bez potíží imitovat přírodní stavební materiály, historické vzory i vytvářet jedinečné grafické a výtvarné návrhy.

Cihlová tažená dlažba

Cihlová tažená dlažba (cotto) patří mezi dlouhodobě osvědčené produkty, jejichž historie sahá mnoho století zpátky. Základní surovina se nepřipravuje lisováním, ale tažením ve vlhkém stavu. Přestože se takto připravený střep nemůže chlubit nijak oslnivými parametry, je cihlová dlažba velmi oblíbená pro svůj jedinečný vzhled v soukromých domech rustikálního stylu a při rekonstrukci stylových staveb. Kdo se rozhodne pro cihlovou dlažbu typu Cotto, musí počítat s několika omezeními. Nasákavost střepu je hodně vysoká, pohybuje se dokonce v rozmezí od 3 do 16 % (nejčastěji 5 – 9 %), tvrdost povrchu dle stupnice MOHS vykazuje kolem stupně 5 – 6, ohybová pevnost je také nízká. Je tedy zřejmé, že klasicky tažená cihlová dlažba nebude mít v extrémně zatíženém prostoru dlouhého trvání. Výjimky však existují, pokud moderní technologie dokáže napodobit klasickou výrobu. Pak se můžeme s kvalitou materiálu dostat téměř ke slinutým materiálům. Příkladem může být dlažba označovaná PrimaCotto z produkce Keramiky Horní Bříza.

Manipulace s cihlovou taženou dlažbou má rovněž své zvláštnosti. Keramické prvky vykazují velké rozměrové odchylky, které nejsou eliminovány dělením do kalibrů. Pokládka se proto provádí s velkou spárou, aby bylo vůbec možné dlažbu položit. Vzhledem k používanému procesu výroby i charakteru přírodních zdrojů cihlové dlažby vykazují veliké rozdíly v barevném odstínu povrchu. Tyto změny mohou být značné a jsou pro tento materiál charakteristické. Najdeme-li v dodávce rozdílné kusy, nejde tedy v žádném případě o dodávku nekvalitního zboží.

Péče o cihlovou dlažbu

O cihlovou dlažbu je třeba se také starat s větší pečlivostí, než na jakou jsme v běžném provozu keramiky zvyklí. Podle provozního zatížení je důležité obnovovat napouštění povrchu impregnací, která snižuje riziko trvalého neodstranitelného znečištění povrchu. Napouštědlo však nelze použít na keramiku, která je vystavena dešti a mrazu! Přestože je nasákavost materiálu značná, je v nenapuštěném stavu střep naprosto mrazuvzdorný. Pokud použijeme napouštědlo ve venkovním prostoru v našich klimatických podmínkách, vytvoříme na povrchu dlažby uzavřenou vrstvu připomínající glazuru a mráz materiál poškodí.

Dlažba typu Cotto je určena lidem s vyhraněným vkusem, kteří v barevných odchylkách, nestejných rozměrech a vyšší péči nevidí nedostatky, ale charakteristickou vlastnost tohoto krásného tradičního keramického materiálu. Ve spojení s prostorami rustikálního nebo venkovského charakteru vytváří jedinečnou atmosféru klidu a souznění s přírodou. S přírodou, v níž má veškerá keramika svůj původ.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s volbou keramického materiálu do Vašeho bytu? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Článek patří do seriálu Dlažby a obklady
  1. Jak se vyvarovat omylů při výběru obkladů či dlažby
  2. Dlažby a obklady - Volba keramického materiálu právě čtete
  3. Dlažby a obklady - Vlastnosti keramických materiálů
Přečteno: 101397x

Autor: redakce
Další články ze sekce Rekonstrukce bytu
Štítky: Dlažby, Obklady, Obklady a Dlažby, pokládka dlažby, pokládka dlažby návod, položení dlařby, obklady dlažby, obklady koupelny, obklady kuchyně, obklady do kuchyně, plastové obklady, kamenné obklady, mozaika obklad, levné obklady, skleněné obklady, dřevěné obklady
Publikováno: 31.01.2011

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Jitka | 18.07.2014 10:42

KeramickáDlažba

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/panelovy-byt/rekonstrukce-bytu/dlazby-a-obklady--volba-keramickeho-materialu

Reagovat
Vytvořte si jedinečný vzhled naší zdi, pohlady atd.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »