Systém Clou funguje jako přepadový bypass uzavíracího prvku na odtoku vody z umyvadla. Pohled na řešení Clou systému. Odtok se neuzavírá přímo u spodní hrany umyvadla, ale o poznání níže, takže dno zůstává vizuálně stále otevřené, ačkoliv hladina v umyvadle stoupá. Každopádně systém Clou zde elegantně řeší zdánlivě neřešitelný problém - umožňuje zajistit umyvadlo proti přetečení. Ve většině případů se umyvadla bez přepadových otvorů dodávají z bezpečnostních  důvodů bez možnosti odtok uzavřít, a tedy i bez možnosti si vodu do umyvadla napustit Clou systém zvyšuje hygienu, neboť nečistoty se nezachytávají v přepadovém otvoru.