Černá želva je symbolem spolehlivé a vytrvalé síly na severu (CAMINO 88, spol. s r. o.). Nejstarší školou ve feng-šuej vůbec a je vždy nadřazena ostatním školám (CAMINO 88, spol. s r. o.). Ideální poloha pro ideální dům by mohla vypadat zhruba takto: mírný svah od severu k jihu s ochranou z východu i ze západu (CAMINO 88, spol. s r. o.). Někdy se škola formy také nazývá metodou země, protože pomocí ní zjišťujeme, co nám dává země v daném místě k dispozici a co zde vyjadřuje (CAMINO 88, spol. s r. o.). Lidé se často soustředí na interiér, ale zapomínají se dívat na informace, které poskytuje venkovní prostor (CAMINO 88, spol. s r. o.). Kompasová škola svým významem přesahuje hranice fengšuej  (CAMINO 88, spol. s r. o.). Existuje samozřejmě více škol feng-šuej, nedílnou součástí je však i škola intuitivní, která je při práci s prostorem nepostradatelná (CAMINO 88, spol. s r. o.). Dodržení školy formy je také možné si představit u sedícího člověka ve velkém křesle, s vysokou opěrkou za zády až nad hlavu, vyššími opěrkami pro ruce a se zachovaným výhledem (CAMINO 88, spol. s r. o.).