Při jakýchkoli poruchách v elektrické instalaci nebo na domácích spotřebičích je nutné mít na paměti, že potřebnou opravu má zajistit odborník. Při častém vypadávání jističů je potřebné prověřit, zda příslušné obvody jsou skutečně přetěžovány, anebo zda došlo k poruše jističe. Pětipólová vidlice a vestavná zásuvka.