« zpět

Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Ochrana proti účinkům přepětí

Pozor na přepětí

Snad každý si uvědomuje škodlivost přepětí vznikajících působením blízkých atmosférických výbojů. Tato přepětí se zcela nekontrolovatelně šíří po všech silových i sdělovacích vedeních. Ale mnohem častější jsou přepětí, vyvolaná spouštěním různých spotřebičů (motorů, transformátorů atd.). Tato přepětí nevnímáme, ale způsobují postupné zhoršování parametrů složitých elektronických obvodů, až několikátá přepěťová špička způsobí poruchu, jejíž oprava bývá mnohdy nákladnější, než pořizovací cena odpovídající ochrany. I tato přepětí se šíří po kterémkoli vedení. Každý renomovaný výrobce elektroniky s tímto faktem počítá, ale jen málokterý je doplní účinnou ochranou. Výběrem vhodných součástí je životnost stanovena tak, aby k první poruše zpravidla docházelo až po uplynutí záruční lhůty.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA.
Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Před naindukováním rušivých napětí jsou relativně lépe chráněny kabelové rozvody uložené v zemi. Ale ani zde není ochrana úplná. Do hlavní domovní skříně se montuje první stupeň přepěťové ochrany. Ten je určen pro svedení největších přepěťových špiček. Druhý stupeň ochrany se vkládá do rozváděčů, nejlépe před zmíněný hlavní proudový chránič se zpožděnou vypínací charakteristikou S. Z hlediska ochrany samotných elektronických zařízení je zcela nezbytný třetí stupeň ochrany - zásuvka vybavená obvody ochrany proti přepětí, uložená až v co nejtěsnější blízkosti chráněného předmětu. Je nutné chránit všechny vstupy, tedy nejen síťový přívod, ale i anténní svod, telefonní přívod, připojení na strukturovanou kabelovou síť a podobně. Jsou-li zásuvky ve společném vícenásobném rámečku, jedna ochrana působí i pro další, správně připojené zásuvky. Pak je možné chránit i několik elektronických zařízení jedinou ochranou.

Takto chráněné zásuvky nejsou zpravidla v obvodech s proudovými chrániči. Pokud však proudový chránič bude v obvodu zařazen, je nutné použít přístroje se zpožděným vypínáním, s charakteristikou G - se zpožděním vypnutí kolem 10 ms. Běžný proudový chránič totiž vypíná velmi rychle, a i velice krátký zkrat vyvolaný činností přepěťové ochrany dokáže vyhodnotit jako unikající proud a vypnout obvod. Tomuto nežádoucímu vypínání zabrání právě použití uvedených přístrojů.

Obohacení funkcí v elektrických instalacích

Kromě spínání osvětlení, řízení provozu žaluzií a dalších běžných funkcí je dnes možné využít dalších pevných rozvodů také pro účely rozvodu telefonu, pro počítačové sítě a pro podobné sdělovací účely. Novinkou na našem trhu je i možnost využití pro rozvod akustických signálů - pro rozvod rozhlasového vysílání, rozvod signálu z CD přehrávače a v neposlední řadě i pro případný kontrolovaný odposlech, například z dětského pokoje. Dodávané přístroje obsahují nejen potřebné přijímače a přehrávače, ale i prvky pro obsluhu elektroakustických zařízení a potřebné reproduktory.

Na co si dávat pozor při montáži elektrických instalací

Pro správně zhotovené elektrické instalace je podmínkou dodržení bezpečnostních a předpisových norem, zejména se souborem norem ČSN 33 2000. V těchto normách je řada všeobecně formulovaných ustanovení. Normy neobsahují technologický postup montáže ani pravidla týkající se vnějšího uspořádání a vzhledu instalace. Zde musí nastoupit „osobní" kontrolní mechanismy. Právě vy můžete výrazně ovlivnit kvalitu montáže celé elektrické instalace. Je potřebná častá kontrola práce elektromontérů. Všechny elektroinstalační krabice musí být uloženy v přiměřených výškách od hotového povrchu podlahy. To může být např. 30 cm u krabic pro zásuvkové rozvody a 120 cm pro krabice pro spínače.

Ještě před montáží je nutné dohodnout dostatečnou hloubku krabic. Předem nemůžete vyloučit pozdější náhradu za prostorově náročnější přístroj. Klasický spínač lze nahradit stmívačem nebo jiným elektronickým spínačem, zpravidla vyžadujícím větší vestavnou hloubku. Anebo namísto běžné zásuvky osadíte zásuvku s ochranou proti přepětí, případně prvek systémové elektrické instalace - opět nepostačí mělká krabice. Pro možné změny a doplňování v budoucnosti je výhodné užití všech krabic o hloubce alespoň 40 až 45 mm.

Správná montáž krabice

Namontovaná krabice musí lícovat svými horními okraji s povrchem hotové stěny. U tzv. „utopených" krabic dochází k nespolehlivému upevnění elektroinstalačních přístrojů. Zásuvky se používáním postupně uvolňují, až dojde k vytržení z krabice. Dotažením upevňovacích šroubů se také deformuje nosný rám přístroje. U spínačů a zásuvek to má za následek nespolehlivou činnost.
Na stěnách opatřených klasickou omítkou je výhodné montovat krabice až po vytvoření hrubé omítky, čímž se snadno zaručí jejich správná montáž.

U krabic je podstatné, aby přístroje po své montáži byly správně orientované. Znamená to tedy kontrolovat přesnost uložení krabic s ohledem na orientaci upevňovacích otvorů. Obzvláště důležité je to u vícenásobných kombinací. Ačkoli se používá sestavných krabic umožňujících libovolnou násobnost pro vodorovné, svislé i rastrové uspořádání, montér musí sestavu uložit velmi přesně podle vodováhy. Jinak by byla ohrožena správná montáž přístrojů ve vícenásobných rámečcích. Čím vyšší násobnost rámečků, tím menší odchylka musí být od sledované osy. Nesprávně uložené krabice tedy považujte za nekvalitně odvedenou práci a požadujte nápravu.

Dosud velmi málo se u nás využívá stropních krabic pro montáž svítidel. Orientační průzkum ukázal, že velmi malé procento elektromontérů jen tuší, že existují takovéto krabice, a jen někteří z nich je také používají. Tyto krabice jsou vybaveny lustrovými háky a je v nich i dostatečný prostor pro svorkovnici. Jejich vnitřní prostor umožní dodatečnou montáž některých systémových prvků. Neuškodí, budete-li vyžadovat jejich montáž.

Revize a následné opravy elektrických instalací

Elektrické instalace vybavené hliníkovými vodiči se mají kontrolovat každé dva roky - především je nutné dotahovat šrouby ve svorkách. Hliník má totiž výraznou nectnost: Při mechanickém zatížení tlakem dochází k tzv. tečení hliníku, to má za následek postupné uvolňování vodičů ve svorkách, zvyšování tepelného namáhání spojů. Následkem nadměrného oteplení svorek může někdy dojít i k požáru. S rostoucím stářím těchto instalací se riziko požárů neustále zvyšuje, jak prokazují četné statistiky. Z bezpečnostních důvodů by bylo zapotřebí ve všech starých instalacích vybavených hliníkovými vodiči přejít na vodiče měděné, tedy uskutečnit komplexní rekonstrukci elektrické instalace. Veškeré práce související s revizemi i rekonstrukcemi musí zajišťovat odborné elektromontážní firmy, protože se jedná o práci na elektrickém zařízení. V případě samotných cyklických revizí v bytovém sektoru je z praktického hlediska téměř nemožné zajistit jejich provedení. Také proto je nutné použití měděných vodičů, u nichž se v bytové oblasti připouští bezrevizní provoz.

Další nectností hliníkových vodičů je jejich velmi nízká odolnost proti ohýbání. Při nutné výměně zásuvek nebo dalších elektroinstalačních přístrojů se odizolované konce vodičů snadno ulamují. Nižší specifická vodivost hliníku kromě toho má za následek, že pro stejné proudové zatížení hliníkové vodiče musí mít větší průřez ve srovnání s vodiči měděnými.

Počátkem 90. let minulého století bylo zrušeno povinné používání hliníku v elektrických instalacích a u vodičů do průřezu 10 mm2 bylo nahrazeno výhradním použitím mědi. S těmito opatřeními souvisel přechod od vnitřních rozvodů TN-C k rozvodům TN-S, se samostatně vedeným ochranným vodičem. TN-C rozvody s tzv. ochranou nulováním zůstávaly ve skutečnosti bez ochrany, dokonce se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem, pokud došlo k přerušení středního a ochranného vodiče PEN ve smyčkovaném zásuvkovém rozvodu, kdy se na ochranný kolík a na kovové kryty spotřebičů třídy I dostává plné fázové napětí přes dobrý spotřebič A (viz schéma).

Rozvody TN-C jsou přednostně určeny pro venkovní energetické rozvody, u nichž jsou střední vodiče v určitých vzdálenostech vždy znovu uzemňovány, takže jejich potenciál se blíží potenciálu země. Ve vnitřních rozvodech, kde je vodič PEN uzemněn jen na vstupu do objektu, z bezpečnostních důvodů je již zcela nezbytné vést samostatný vodič PE a samostatný vodič N. Vodičem PE nesmí v klidovém stavu protékat žádné pracovní proudy. Naopak musí být schopen svést proudy na zem při poruchových stavech, a tím ochránit osoby i majetek před poškozením nebo zničením (při přepětích nebo při zkratech).

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s ochranou proti přepetí Vašem bytě? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Článek patří do seriálu Elektroinstalace v rekonstruovaném domě
  1. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Jak na silové zásuvky?
  2. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Ochrana proti účinkům přepětí právě čtete
  3. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Závady a nesprávné používání elektrických instalací
  4. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Zvláštnosti elektrické instalace a design krytů elektroinstalací
  5. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Jak na rozvody a rozvaděče do panelového bytu?
Přečteno: 66867x

Autor: redakce
Další články ze sekce Elektro a spotřebiče
Publikováno: 10.02.2011

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
asCilm60r4bz | 10.08.2016 05:02

u2zgnauj

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/panelovy-byt/elektro-a-spotrebice/elektroinstalace-v-rekonstruovanem-dome--ochrana-proti-ucinkum-prepeti

Reagovat
asCilma6uita | 30.11.2016 08:06

eqxg70vd

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/panelovy-byt/elektro-a-spotrebice/elektroinstalace-v-rekonstruovanem-dome--ochrana-proti-ucinkum-prepeti

Reagovat
Larainfus | 12.07.2018 10:20

where can i buy viagra from uk

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/panelovy-byt/elektro-a-spotrebice/elektroinstalace-v-rekonstruovanem-dome--ochrana-proti-ucinkum-prepeti

Reagovat
Druhý stupeň ochrany se vkládá do rozváděčů, nejlépe před zmíněný hlavní proudový chránič se zpožděnou vypínací charakteristikou S.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »