« zpět

Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Jak na silové zásuvky?

Co se silovými zásuvkami?

Každý obvod, tedy i zásuvkový, se v rozváděči zabezpečuje proti účinkům zkratů a nadproudů jističem o jmenovitém proudu podle nejslabšího článku celého obvodu. Domovní zásuvka je konstruována pro proud 16 A při napětí do 250 V (v síti máme nyní fázové napětí 230 V, sdružené napětí - mezi fázemi - je pak 400 V). Vodiče v zásuvkových obvodech se používají většinou o průřezu 2,5 mm2, což odpovídá možnému trvalému zatěžování proudem kolem 22 A. V tomto případě zásuvka je tedy nejslabším článkem obvodu, hodnota jističe bude nejvýše 16 A.
V České republice je normalizován jediný typ domovních zásuvek pro pevné elektrické instalace.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA.
Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Je to zásuvka 16A/250V s ochranným kolíkem. Jiné vzory zásuvek se nesmí používat. Pouze v pohyblivých rozvodech se připouští zásuvky 2,5 A pro ploché vidlice pro spotřebiče třídy II (tedy s dvojitou nebo zesílenou izolací). Stejné vzory zásuvek jsou normalizovány ještě ve Slovenské republice, v Polsku, Francii a Belgii a také ve všech bývalých francouzských a belgických koloniích. Řadu let probíhají neúspěšná jednání o zavedení společného, celoevropského systému domovních zásuvek a vidlic. Kolik let ještě budou probíhat, nelze odhadnout, ale téměř jisté je, že zásuvka bude opatřena třemi dutinkami. Bude to tedy zcela nový systém. Jiná situace je v oblasti zásuvek třífázových. Tam je v platnosti mezinárodní norma již několik desítek let. Pro připojování různých třífázových spotřebičů se používá pětipólových vidlic a zásuvek 16 A, 400 V.

Současně se zaváděním chráněných domovních zásuvek v roce 1933 byla stanovena i montážní pravidla, platná dodnes: Zásuvka se montuje kolíkem nahoru, fázový vodič při čelním pohledu se připojuje k levé dutince, zatímco střední vodič k dutince pravé. Ke kolíku je vždy připojen samostatně vedený ochranný vodič. Z bezpečnostních důvodů se nesmí sdružovat funkce ochranného a středního vodiče.

Počet zásuvek

Je vhodné stanovit vyšší počet zásuvek pro každou místnost, než udává ČSN 33 2130. Můžeme si to zdůvodnit příkladem odvozeným z reálných potřeb zásuvek například pro kuchyň. Norma předepisuje minimálně tři zásuvkové vývody (přitom vícenásobná kombinace je považována za jeden vývod). Vycházejme z vybavení poměrně dobře zařízené kuchyně a předpokládejme i mírně nadstandardní řešení instalace. Pak musíme uvažovat i několik samostatně jištěných obvodů jen pro kuchyni. Je vhodné samostatně jistit (postačí jističem 10 A) zásuvky pro chladničkumrazničku. Všechny ostatní zásuvkové obvody budou jištěny jističi 16 A. Avšak i několik dalších zásuvek musí být jištěno samostatně: Jsou to zásuvky pro kombinovaný sporák nebo elektrickou troubu, mikrovlnnou troubu, myčku nádobí, průtokový ohřívač vody ke dřezu. Celkem je to již pět samostatně jištěných obvodů. Šestým bude další zásuvkový obvod pro několik dalších zásuvkových vývodů. A kolik v nich bude zásuvek?

Počítejme možné, většinou trvale k zásuvkám připojené kuchyňské strojky a podobné spotřebiče - kráječ chleba, varná konvice, automatický kávovar nebo čajovar, opékač topinek, případně toastovač či jiný, často používaný domácí spotřebič. Znamená to, že takto bude již trvale obsazeno celkem deset zásuvek. Pro připojení dalších, při vaření a pobytu v kuchyni používaných spotřebičů, budou potřebné další zásuvky. Bude jich nejméně dalších pět. V místnostech, v nichž předpokládáme umístění audio a video sestavy, je pro tento účel zapotřebí umístit zásuvkový vývod obsahující nejméně tři zásuvky. Znamená to, že norma již tiše předpokládá výhradní používání domovních elektroinstalačních přístrojů sestavovaných do vícenásobných celků, ať již ve vodorovných nebo svislých kombinacích. Dnes můžete dokonce zvolit i rastrové uspořádání přístrojů.

Sestavy silových i sdělovacích zásuvek

Je možné vytvářet prakticky libovolné sestavy silových i sdělovacích zásuvek, klasických i elektronických spínacích a dalších přístrojů. Omezení je dáno možným počtem přístrojů v sestavě, podle násobnosti dodávaných rámečků. U vodorovných i svislých kombinací to bývá nejvýše pět, u rastrového uspořádání to může být až šest přístrojů.

Silové zásuvky jsou zapojeny do několika samostatně v rozvodnicích jištěných obvodů. Některé obvody obsahují jen jedinou zásuvku (pro automatickou pračku, myčku nádobí, průtokový ohřívač, elektrickou a mikrovlnnou troubu, případně pro chladničku, mrazničku a samozřejmě pro případné další energeticky náročné spotřebiče). Obvody se zásuvkami pro všeobecné použití mohou být vybaveny až deseti zásuvkovými vývody, přičemž každý vývod může být sestaven i z vícenásobné kombinace zásuvek ve společném rámečku. Pak je ale nutné dbát na správný postup při jejich smyčkovém zapojování, s ohledem na mnohdy nezbytné použití zásuvek s ochranou proti přepětí. Přívod od rozvodnice i vývod k dalšímu zásuvkovému vývodu musí být ze svorek téže zásuvky. Jinak by již nemohla být zajištěna ochrana proti přepětí tím nejekonomičtějším způsobem.

Nepočítáte-li s centrálním vysavačem prachu, je potřebné pamatovat na optimální umístění zásuvek pro vysavač. Vhodným místem, zpravidla neobestavěným nábytkem, bývá prostor u dveří, buďto do svislé vícenásobné kombinace, společně se spínači osvětlení, nebo asi 30 cm nad podlahou, svisle pod těmito spínači.

Při výběru nových zásuvek je potřebné dávat si pozor na přístroje dovážené především z asijských zemí (mohou být nabízeny nejen na tržištích, ale i ve velkých obchodních řetězcích). Tyto přístroje bývají označeny falešnými značkami, např. evropskou značkou CE, což je grafická podoba shody s direktivami EU. Na veškeré výrobky se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a na něj navazující zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Pro elektrotechnické výrobky je zákon upraven nařízením vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí. Příloha č. 1 tohoto nařízení ovšem vyjímá z platnosti těchto zákonných ustanovení mj. domovní zásuvky a vidlice - je to dáno tím, že pro tyto výrobky dosud nebyla zpracována a schválena evropská norma. Z toho ovšem vyplývá, že domovní zásuvky ani vidlice nesmí být opatřeny značkou CE. Na vyžádání musí prodejce předložit platné prohlášení o shodě. Znamená to tedy nutnost odzkoušení autorizovanou zkušebnou a vybavením značkou ESČ.

Proudové chrániče

Jističe v rozvodnicích chrání všechny části příslušných obvodů před účinky zkratů a přetížení. Avšak nechrání již před účinky unikajících proudů, které mohou být nebezpečné pro osoby i pro majetek. Vznikne-li vlivem částečného poškození izolace kdekoliv v elektrické instalaci svodový proud, jehož hodnota je výrazně nižší, než vybavovací proud jističe, tento únik proudu bude trvalý. Nyní je otázka, v jakých podmínkách dochází k tomuto úniku proudu.

Bude-li protékat například po povrchu snadno zápalných hmot, postačí proud jen o málo vyšší než 300 mA k zapálení této hmoty a tedy ke vzniku požáru. Z tohoto důvodu je potřebné chránit celou instalaci (v hlavním rozváděči) proudovým chráničem s citlivostí 300 mA. Ovšem s ohledem na správnou činnost přepěťových ochran v zásuvkách je důležité, aby jeho činnost byla zpožděná, proto je nutné, aby byla zvolena varianta se selektivní charakteristikou (S) se zpožděním vypnutí kolem 30 ms. Unikající proud, nejčastěji způsobený závadou izolace některého ze spotřebičů, bývá nejčastější příčinou až smrtelných úrazů osob elektrickým proudem. Z tohoto důvodu musí být obvody s venkovními zásuvkami a zásuvkami v koupelnách, prádelnách, domácích dílnách vybaveny proudovými chrániči pro ochranu osob, tedy přístroji reagujícími na unikající proudy dosahujícími nejvýše hodnoty 30 mA.

Častými ale bývají úrazy způsobené vadnou izolací spotřebičů provozovaných v kuchyních. Proto je vhodné použít proudové chrániče i v těchto obvodech. Přitom není nutné zařazovat do každého z obvodů další chránič. Je možné sdružit i několik samostatně jištěných obvodů do obvodu jednoho čtyřpólového chrániče - při jmenovitém proudu 40 A až šest zásuvkových obvodů.
Při částečných rekonstrukcích je výhodné použít kombinaci domovní zásuvky a proudového chrániče. Toto přichází do úvahy především při doplnění stávajících rozvodů v koupelnách.

Hromosvod

Základní požadavky a podmínky pro zřizování účinné ochrany před bleskem stanovuje § 47 vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. (navazuje na Stavební zákon). I když žádné zákonné opatření nenařizuje povinnost instalovat na každý objekt hromosvod, je výhodné každý bytový dům mít vybaven tímto zařízením. Pro uložení zemnicího pásku lze využít různé výkopy. Pokud nebyly zemnicí pásky uloženy do těchto výkopů (anebo nebylo využito možnosti uložit je pod základy budovy), použije se svisle zatloukaných zemnicích tyčí. Jímací tyče jsou zpravidla na hřebenu střechy, zemnicí svody jsou vedeny po protilehlých fasádách objektu k zemnicím vodičům. Uzemnění elektrické instalace a hromosvodu mají samostatné zemniče.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit se silovými zásuvkami Vašem bytě? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Článek patří do seriálu Elektroinstalace v rekonstruovaném domě
  1. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Jak na silové zásuvky? právě čtete
  2. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Ochrana proti účinkům přepětí
  3. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Závady a nesprávné používání elektrických instalací
  4. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Zvláštnosti elektrické instalace a design krytů elektroinstalací
  5. Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Jak na rozvody a rozvaděče do panelového bytu?
Přečteno: 125375x

Autor: redakce
Další články ze sekce Elektro a spotřebiče
Štítky: elektroinstalace
Publikováno: 25.03.2014

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Vycházejme z vybavení poměrně dobře zařízené kuchyně a předpokládejme i mírně nadstandardní řešení instalace.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »