Za dveřmi mějte připravené prostředky osobní ochrany – pepřový sprej, paralyzér nebo malý hasicí přístroj Závory jsou jednou z nejzákladnějších ale také neúčinnějších ochran dveří. Čím kvalitnější je zámek, tím déle trvá pachateli ho otevřít. Detailní pohled na bezpečnostní závoru. Ke vchodům a přístupovým cestám instalujte svítidla s čidly, reagujícími na pohyb – zabráníte nepříjemnému překvapení při možném přepadení. Bezpečnostní řetízek by neměl chybět na zádných dveřích. Jako obrana při vpádu útočníka do Vašeho bytu je dobré mít alespoň nejzákladnější ochranu. Zámek je Alfa a Omega každých dveří, proto by se na něj nemělo šetřit.