Město Litovel se díky příznivé poloze centru lužních lesů v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví může chlubit množstvím zeleně. Město Litovel se díky příznivé poloze centru lužních lesů v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví může chlubit množstvím zeleně. Rozsáhlé zelené plochy brněnského centra nabízejí příjemné odpočinkové a relaxační prostory. V ozelenění větších obytných celků hraje nepostradatelnou roli každý kousek trávníku, každý keř či strom. Zatímco o předzahrádky se většinou pečlivě starají majitelé rodinných domů, veřejné prostory musí zabezpečit radnice a místní úřady. I zdánlivě mrtvou plochu šedého betonu lze oživit – v tomto případě dobře poslouží popínavé rostliny. Tam, kde městská zástavba vysazování keřů či stromů neumožňuje (ale i jinde), lze přírodu do ulic vrátit prostřednictvím ozelenění zdí a fasád domů pnoucími rostlinami. Osázet plánovaně město jako celek, aby bylo možné brát v potaz důležitá ekologická hlediska. Do pomyslného projektu „návrat přírody do měst“ se může zapojit každý.