« zpět

Přestavujeme program Zelená úsporám i pro bytové domy (1) - Jak na to?

Oblasti programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám se především zaměřuje na podporu instalací zdrojů vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i ve výstavbě nových domů. Podpora je rozdělena do tří hlavních oblastí. První z nich je (A) úspora energie na vytápění, a to na celkové zateplení (A.1) a na dílčí zateplení (A.2).

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA.
Máte-li zájem o nezávaznu konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Další je (B) výstavba v pasivním energetickém standardu, kdy nedojde k překročení měrné roční potřeby tepla na vytápění, která se u bytových domů pohybuje na úrovni 15 kWh/m2  a při splnění podmínek stanovených v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009. Výpočty jsou prováděny dle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540. Třetí oblast se vztahuje na (C) využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, a to na výměnu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla (C.1), instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb (C.2) a instalace solárně-termických kolektorů (C.3). Jsou-li současně podány žádosti, využívající kombinaci zmíněných opatření pro jeden daný objekt, vztahuje se na ně dotační bonus.

Žadatelé

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a kromě fyzických a právnických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce. Žadatelem smí být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům užívat k bydlení nebo poskytování bydlení následných patnáct let (!).

Obytným domem je ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, chápán rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům, jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení a která není rodinným domem. Bytovou jednotkou se rozumí reálně vymezená část domu, která může být předmětem vlastnického práva dle zákona o vlastnictví bytů (lze ji nabývat nebo prodávat).

Dotační podmínky

Pro splnění podmínky podpory u dílčího zateplení (A.1) je v případě bytových domů v oblasti A (Úspora energie na vytápění) základním předpokladem dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření (výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd.) Při celkovém zateplení (A.2) je nutné dosáhnout energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné spotřeby tepla nejvýše 55 kWh/m² a zároveň snížení spotřeby energie na vytápění o 40 %.

Do oblasti B spadá výstavba nových bytových domů, které splňují pasivní energetický standard, nebo změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy. V těchto případech je přidělení dotace podmíněno dosažením měrné roční potřeby tepla nejvýše 15 kWh/m².
V oblasti C (Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody) je podporována výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla (C.1). Podmínkou je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů; podoblast C.2 se týká i instalace těchto zdrojů. Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Dále je možné žádat o podporu na instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb (C.3).

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s programem Zelená úsporám? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 30602x

Autor: redakce
Další články ze sekce Financování a dotace
Štítky: finance, Zelená úspora, Zelená úsporám
Publikováno: 24.03.2010

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Nezateplené panelové domy – přímo ideální výzva k řešení situace pomocí programu Zelená úsporám.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »