Pro bytové družstvo či SVJ jsou informace o stavu domu zásadní. Pro revitalizaci je nutné, aby odborník provedl kontrolu akuálního stavu s projektovým plánem. Navrhovaná sanační opatření se vyplatí strukturovat podle závažnosti a možných důsledků.