ČVUT - Nová budova Dejvice - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření jednoduché, a přitom výrazně působivé stavby pro výuku architektů. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření energetické stavby k využití obnovitelného zdroje se zřetelem ke kultivaci nábřežního prostoru Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce Výstavba rodinného domu, Praha 6 - Břevnov - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výrazně soudobého rodinného obytného domu se zřetelem k netradičnímu užití špičkových technologií pro vybavení stavby Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření nevšední stavby pro aktivní odpočinek se zřetelem k citlivému začlenění do krajinného rámce. Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření soudobého nemocničního pavilonu se zřetelem ke složitosti zdravotně-technologického uspořádání. Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři  - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výjimečné ekologické stavby, se zřetelem ke kultivaci opuštěného průmyslového území. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1 - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření architektonicky výrazného domu s malými byty v historickém jádru města. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření působivého soudobého kulturního zařízení se zřetelem k velké variabilitě využití. Miura Hotel - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření vytvoření designového hotelu se zřetelem k citlivému propojení s krajinným rámcem horské oblasti. Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová - Nominace na titul Stavba roku je udělena za nápadité vytvoření přívětivé vstupní brány hromadné dopravy do města se zřetelem k uplatnění výtvarného umění ve veřejném prostoru. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav - Nominace na titul Stavba roku je udělena za dopravní zklidnění a společenské oživení historického centra města se zřetelem ke zvoleným výtvarným prvkům. Krytý plavecký bazén v Litomyšli - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích, školská část - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření neobvykle velkorysého vysokoškolského areálu se zřetelem ke spojení s objekty dalších důležitých městských funkcí. Loket, T.G.M. č.p. 87, stavební úpravy a oprava objektu - Nominace na titul Stavba roku je udělena za citlivou a nápaditou rekonstrukci historicky významného domu pro potřeby moderního způsobu bydlení.