IJe dobře, že dnes už do moderní výstavby i revitalizačních městských konceptů patří integrace veřejné zeleně úplně samozřejmě. Zdravý životní styl, který s přiměřeným zezelenáním veřejných ploch úzce souvisí, je dlouhodobý trend, a proto očekáváme v tomto oboru velký nárůst dodavatelů, odběratelů a technologií. Zeleň se stala i sofistikovaným artiklem podnikání a zahradnické firmy i řada navazujících profesí a oborů uspokojivě prosperují. První ročník veletrhu FOR GREENERY se uskuteční pod záštitou MŽP a jeho hlavním tématem bude veřejná zeleň a městský parter. V letošním roce zaměřen na bezpečnost v obecném smyslu jako je ochrana životů, zdraví a majetku občanů před vodním živlem, ohněm, hlukem, ekologickými haváriemi, dále také bezpečnost v dopravě, dopravní značení, poplachové a tísňové zabezpečovací systémy, kamerové systémy a podobně Zeleň se stala i sofistikovaným artiklem podnikání a zahradnické firmy i řada navazujících profesí a oborů uspokojivě prosperují.