Jestliže to je z dispozičního hlediska možné, snažíme se, aby koupelna byla větrána okny Pokud bežné větrání v koupelně nestačí je nutností instalace účinného odsávacího ventilátoru. Často větráme sami a spontánně otevřením okna, část vzduchu se vymění i netěsnostmi v oknech a dveřích. V kuchyni přibližně za hodinu a půl a v koupelně dokonce každou hodinu V tepelném výměníku přístroje se tento chladný vzduch z venkovního prostředí bezkontaktně setká s odpadním vzduchem. Přes hlavní nasávací mřížku ventilátoru je odsáván celý prostor koupelny, na boční přívod je možné napojit přímo záchodovou mísu. Podle hygienické normy by jsme měli měnit vzduch v koupelně každou hodinu. Ukázka ventilačního zařízení do koupelny. Přes hlavní nasávací mřížku ventilátoru je odsáván celý prostor koupelny, na boční přívod je možné napojit přímo záchodovou mísu. Aniž si to uvědomujeme, často větráme sami a spontánně otevřením okna, část vzduchu se vymění i netěsnostmi v oknech a dveřích.