Nejvíce problémů s bytovými jádry se objevuje u bytů, které byly postaveny před více než 35 lety. Majitel nebo uživatel bytu  se v současné době může rozhodnout pro dva způsoby provádění rekonstrukce bytového jádra Druhý způsob rekonstrukce využívá lehkých instalačních  příček a předstěnových instalačních systémů  s ocelovou konstrukcí, které se oplášťují sádrokartonovými deskami. Rekonstrukce  bytového jádra a postup prací vyžaduje náležitou přípravu, aby se při vlastní realizaci předešlo nežádoucím prostojům a „improvizacím Před rekonstrukcí se nesmí zapomenout i na vyřešení provizorního užívání základního hygienického zařízení, například u sousedů nebo ve společných prostorách. U sádrokartonových konstrukcí se před opláštěním provádí montáž kanalizačního a vodovodního připojovacího potrubí a případně instalačních prvků pro závěsné WC a umyvadla. Vybourání stávajícího jádra, postavení dělících konstrukcí, provedení rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace je možné zvládnout do čtyř dnů.