Zdánlivě jednoduchou záležitostí by měla být rozměrová přesnost dlažby či obkladu. V souvislosti s geometrickými parametry se ještě v normě sledují další parametry, jako jsou tloušťka dlaždice, pravoúhlost a přímost hran. Dalším oříškem je pokládka dlaždic v jedné barvě, ale v kombinaci leštěného a matného provedení. Určitě je ale užitečné nechat si prodejcem vysvětlit údaje uvedené na obalu a zboží si před koupí vizuálně překontrolovat. Ujištění o mrazuvzdornosti výrobku by mělo být součástí informací na obalu výrobku. Životnost dlažby je ovlivňována především frekvencí pohybu osob, které po ní šlapou, znečištěním povrchu a provozním zatížením. Při výběru keramických materiálů je třeba důkladně promyslet, v jakých místnostech a jakému účelu bude keramika sloužit.