« zpět

Hluk zdravotně technických instalací v koupelně

Ticho a klid v koupelně

Stále větší vliv na zvyšování hladiny hluku má používání nových stavebních materiálů, snižování nákladů na výstavbu, snaha o vylehčování stavebních konstrukcí apod. Nejčastěji se hluk do těchto místností šíří vzduchem nebo je vyzařován přímo stavebními konstrukcemi. Abychom se mohli účinně bránit negativním vlivům nadměrného hluku, je nutné se zaměřit především na zdroje a šíření hluku a navrhovat vhodná protihluková opatření.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA.
Máte-li zájem o nezávaznu konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Zdroje hluku a jeho šíření

V zdravotně technických instalacích bývá nejčastějším zdrojem hluku výtok vody a její dopad do zařizovacích předmětů - do umyvadla, do vany nebo do splachovací nádržky. Následuje vypouštění vody ze zařizovacích předmětů, ponejvíce ze záchodové mísy, vany a dřezu, a používání běžných zařizovacích předmětů denní potřeby - manipulace se záchodovým sedátkem nebo vkládání nádobí do dřezu.

Hluk vydávají také rozvody vnitřního vodovodu prostřednictvím armatury, potrubí a upevnění stejně jako rozvody kanalizačního potrubí při proudění odpadních dešťových nebo splaškových vod. K narušení domácího klidu přispívá také provoz zdravotně technických zařízení, mezi která řadíme čerpadla, domácí vodárny a kompresory.

Největším zdrojem hluku v obytných domech je vzájemné působení výtoku vody a její dopad do zařizovacího předmětu. Hluk se šíří přenosem ze zařizovacího předmětu do stavebních konstrukcí, z kterých je následně vyzařován do chráněných místností. Co toto odborné tvrzení znamená v reálném životě? V koupelnách jsou často podpory vany přímo upevněny k podlaze bez pryžových podložek, čímž vzniká tzv. akustický most.

Nežádoucí hluk toalet

Zdrojem hluku u toalety je napouštění a vypouštění vody ze splachovací nádržky. Hladina hluku závisí na konstrukčním řešení vypouštěcího ventilu a typu splachovací nádržky. Hlučnost je možné podstatně snížit nahrazením vysokopoložených splachovacích nádržek za nízkopoložené nebo přímo za kombinované WC. Nepříznivé z hlediska hlučnosti je používání tlakových splachovačů u WC, kdy dochází k velkým rychlostem proudění.

Dalším zdrojem hluku jsou samotné výtokové armatury. Hladinu hluku ovlivňuje především velká rychlost proudění, ostré hrany v armaturách, velké změny v průřezech a tvarech vnitřních ploch těla armatury a kolísání tlaku v potrubí. Vnitřní tvar a povrch armatury má například velký vliv na vznik kavitačních bublin, které jsou způsobeny změnou tlaku a rychlosti proudění vody v armatuře. To má za následek praskání a syčení v armaturách, které se dále přenáší potrubím do stavebních konstrukcí.

Nižším zdrojem hluku je vlastní rozvod vnitřního vodovodu. Může však ve vzájemném působení s ostatními zdroji hluku nepříznivě ovlivňovat akustickou pohodu. Největší vliv na vznik a šíření hluku v potrubí má změna tlaku a rychlosti proudění vody v potrubí (kavitace, turbulentní proudění), způsob kotvení potrubí, materiál stavebních konstrukcí a jeho konstrukční uspořádání, materiál potrubí a konstrukční řešení a tvar tvarovek (kolen, odboček).

Například z praktických měření bylo zjištěno, že při stejné běžné provozní rychlosti proudění vody se pohybují hladiny hluku 25 až 38 dB v ocelovém potrubí, 29 až 41 dB v plastovém potrubí, 24 až 46 dB v měděném potrubí. Největší vliv na vznik hluku v potrubí mají nerovnosti na stěnách potrubí a ostré hrany.

U kanalizačního potrubí má největší vliv na vznik hluku a jeho šíření rychlost proudění odpadní vody, způsob kotvení potrubí, materiál potrubí a stavebních konstrukcí a uspořádání kanalizačních tvarovek. Při proudění vody v kanalizačním potrubí je nejčastějším zdrojem hluku proudění vody v připojovacím potrubí, napojení připojovacího potrubí na svislý odpad, proudění vody ve svislém potrubí, náraz odpadní vody na stěny potrubí (změny směru potrubí, napojení svislého odpadu na ležaté svodné potrubí) a proudění vody v ležatém potrubí.

Dalším nepříznivým jevem je také charakteristický klokotavý zvuk, který vzniká při odtoku vody ze zařizovacího předmětu v důsledku podtlaku v připojovacím potrubí. Příčinou je nejčastěji chybné napojení připojovacího potrubí, například pomocí odbočky 45° na svislý odpad a malá dimenze připojovacího potrubí.

Útlum hluku, protihluková opatření

Nyní se zaměříme na některá protihluková opatření u zdrojů hluku. Největších protihlukových účinků dosáhneme, jestliže tato opatření provedeme přímo na zdroji hluku.

Armatury, zařizovací předměty. U výtokových armatur se největšího útlumu dosáhne vhodným sklonem výtokové části (ramene) armatury tak, aby proud vody směřoval na stěnu zařizovacího předmětu. Velkou pozornost je nutné věnovat upevnění armatur, kde dochází k největšímu šíření hluku do stavební konstrukce.

Dále je nutné zamezit přenosu hluku ze zařizovacího předmětu do stavebních konstrukcí. Vhodné je přerušit akustický most mezi vanou, stěnou a stropní konstrukcí vložením pružné (pryžové) podložky. Vhodné je použití izolačních obkladů vany, do kterých je vana uložena. Tento obklad má navíc také tepelně izolační vlastnosti. U závěsných zařizovacích předmětů (WC, bidet, umyvadlo, pisoár) je nutné vkládat mezi keramický obklad a předmět zvukově izolační podložku. Rovněž kotvicí šrouby, které slouží k upevnění zařizovacího předmětu, se nemají přímo dotýkat keramického těla předmětu.

Vodovodní potrubí. U vodovodního potrubí se protihluková opatření provádí pomocí zvukově izolačních materiálů. Zásadou je oddělit přímý styk trubního materiálu od stavební konstrukce. Potrubí se obaluje izolačními páskami nebo se vkládá do návlekových izolací. Návlekové izolace jsou z hlediska zvukové izolace a montáže výhodnější, protože mají v celé délce konstantní tloušťku. Tyto zvukové izolace mohou plnit také tepelně izolační funkci.

Velký vliv na přenos hluku do stavební konstrukce má způsob ukotvení potrubí ke stavební konstrukci. Nejvhodnější jsou objímky, které jsou opatřeny pryžovými vložkami o tloušťce alespoň 5 mm. Vhodné je také použít pryžové podložky pod kotvící destičky pro upevnění objímek.

Kanalizační potrubí. U kanalizačního potrubí se provádějí protihluková opatření dvěma způsoby. První řešení spočívá v použití zvukově izolovaných kanalizačních trub. Druhý využívá dodatečné izolace kanalizačního potrubí. Zvukově izolované kanalizační trouby a tvarovky mohou být jednovrstvé (vlastní trubní materiál má zvukově izolační vlastnosti) nebo vícevrstvé (na kanalizačních troubách a tvarovkách mohou být jedna nebo dvě další zvukově izolační vrstvy).

Když potrubí mluví...

Zvukově izolační vlastnosti mohou být také zvýšeny povrchovou úpravou tvarovek žebrováním, které podstatně snižuje vibrace trubního materiálu. Toto žebrování se umísťuje v nárazových zónách tvarovek (v místech dopadu odpadní vody). U vícevrstvých kanalizačních trub zvukově izolační funkci zpravidla přebírá vnější nebo střední vrstva. Dodatečná zvuková izolace se provádí obdobně jako u vodovodního potrubí návlekovými izolačními materiály nebo izolačními páskami. Nejvýhodnější je použití vícevrstvých dodatečných izolací, které se mohou skládat z vnitřní pěnové vrstvy, olověné fólie a vnější ochranné vrstvy (fólie).

Strojní zařízení. U strojních zařízení (čerpadel, kompresorů) je nutné věnovat velkou pozornost jejich uložení. Na tlumení hluku a vibrací se používají pružná uložení, pryžové podložky a ocelové pružiny. Velký vliv na útlum hluku mají také pryžové kompenzátory, které pružným spojem oddělí zařízení, například čerpadlo, od vodovodního potrubí.

Dispoziční uspořádání

Akustickou pohodu může také výrazně ovlivnit dispoziční řešení bytů, umístění hygienických center a instalačních šachet. Nejvhodnějším řešením je oddělení hygienického zařízení, případně kuchyně, od klidových prostor, které reprezentuje ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj nebo kancelář. Další zásadou je připevňovat potrubí v instalačních šachtách k hmotným stěnám. Lehké stěny jsou příčinou zvýšeného vyzařování zvukové energie.

Klid, chce každý

Hluk podstatně snižuje kvalitu dokončeného stavebního díla a má vliv na vnitřní pohodu v objektu. Vždy je z hlediska ekonomického výhodnější šíření hluku zabránit již při vlastním návrhu (projektu) technických zařízení než prováděním dodatečných zvukových izolací. Tato problematika je velmi často opomíjena a teprve provozní hlukové nepříjemnosti donutí uživatele hledat správné řešení. Proto je zapotřebí již ve fázi projektu konzultovat tuto otázku s odborníky.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s výběrem armatury do Vašeho bytu? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 19965x

Autor: redakce
Další články ze sekce Rekonstrukce bytu
Štítky: paneláková koupelna, , rekonstrukce koupelny, , technická zařízení
Publikováno: 28.02.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
KBS_000A_IDEAL STANDARD_Celia_02
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »