Vycházejme z vybavení poměrně dobře zařízené kuchyně a předpokládejme i mírně nadstandardní řešení instalace. Kombinace domovní zásuvky s proudovým chráničem Kolik let ještě budou probíhat, nelze odhadnout, ale téměř jisté je, že zásuvka bude opatřena třemi dutinkami. Zásuvka se montuje kolíkem nahoru, fázový vodič při čelním pohledu se připojuje k levé dutince, zatímco střední vodič k dutince pravé.