I když nemáte příliš rozsáhlý dům nebo byt, je vhodné vytvořit nejdříve hlavní elektrické rozvody. I rozvodná skříň muže mít styl Rozvodnice s prosklenými dvířky. Bez ohledu na využití prostoru v rozvodnici se smí nainstalovat jen takový počet přístrojů, aby nebyla překročena povolená tepelná ztráta rozvodnice.