« zpět

Revitalizace sídlištních vnitrobloků v Praze 13

Revitalizace vnitrobloků byla dílčí součástí dlouhodobě plánovaných a pokračujících rekonstrukcí veřejných prostranství a zelených ploch ve správě odboru životního prostředí městské části Prahy 13. Je v souladu s koncepcí rozvoje této městské části v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Rekonstrukce se týkali výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci celé městské části Praha 13. Práce byly prováděny postupně podle naléhavosti, podle vyjasněnosti majetkoprávních vztahů a také podle výše finančních prostředků. Z prostředků městské části byla financována jen malá část prací. Pravidelně byly sledovány různé dotační a grantové programy z různých zdrojů. Zvýšená pozornost byla věnována revitalizacím cyklostezek na kterých se bezpečně pohybujeme na jízdních kolech. S úspěchem získané finanční prostředky byly používány na financování dalších investičních akcí prováděných v rámci údržby a tvorby městské zeleně. Investiční akce byly plánovány na základě odborných znalostí pracovníků OŽP a projektantů vždy s ohledem na požadavky obyvatel. Obyvatelé zasílali písemné podněty a pravidelně navštěvovali pracovníky úřadu a přednášeli jim svá přání, podněty a připomínky. Dále probíhali individuální setkání pracovníků s občany v terénu.


V roce 2007 byl připraven dotační program Evropské unie, který je dostupný i pro naší městkou část. Bylo vytipováno 6 vnitrobloků v různých lokalitách, které byly revitalizovány v souladu s vysokými nároky na sportovní vyžití, příjemné možnosti odpočinku i na estetické cítění obyvatel. Pozornosti neušly hlavně lokality Lužiny a Stodůlky. Jsou to nejstarší sídliště v městské části a zdejší veřejná prostranství jsou mnohdy značně zanedbaná, zdevastovaná či nevyhovující nárokům současné věkové skladby obyvatel. Podané žádosti o dotace z fondů EU byly více než úspěšné, proto od 1.12.2008 byl celý projekt fakticky realizován. Termín ukončení prací a předání hotových staveb obyvatelům byl stanoven říjen 2010.


Všechny dílčí projekty počítají s odolností navrhovaných řešení proti vandalizmu, berou ohled na bezpečnost obyvatel a na jednoduchost následné údržby. Doufáme, že se stanou nově založené zelené plochy hnízdištěm ptáků a přilákají i jiné užitečné druhy živočichů. Jedná se o drobné stavby, které dlouhodobě nezatěžují okolí prašností a hlukem, ale s některými omezeními v běžném provozu bude třeba počítat. Některé plochy postihnou rozsáhlejší bourací práce, protože budou odstraňovány betonové plochy a monolity. V první etapě dojde ke kácení nevhodných dřevin. Obyvatelé budou průběžně informováni prostřednictvím médií i vývěsek v domech o jednotlivých krocích v rámci prováděných prací. V únoru proběhne setkání s občany, kde budou veřejně představeny jednotlivé projekty. Individuálně je možné se s projekty seznámit po dohodě přímo v odboru životního prostředí, v oddělení správy veřejné zeleně a pořádku.


Projekt „Revitalizace sídlištních vnitrobloků“, který Praha 13 zahájila v červenci 2009 a byl dokončen v září 2010. V rámci projektu bylo zásadním způsobem zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků v oblastech Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice. V rámci revitalizace byla zrekonstruována nebo nově vybudována dětská hřiště a sportoviště, byly odstraněny nevzhledné betonové zdi, schody a „ozdoby“ z doby výstavby sídliště, vybudovány nové cesty a vyměněny lavičky a koše. Významnou součásti projektu byly parkové úpravy a výsadby – bylo odstraněno 50 přestárlých stromů a nevhodné křoviny a poté vysazeno 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů. Všechny vnitrobloky jsou nyní barevnější, poskytují více prostoru ke hrám dětí, k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, beton nahradily nové materiály a nové výsadby by měly zlepšit i mikroklima.


Celá revitalizace stála přibližně 60 miliónů korun, z toho více než 38 milionů korun získala Městská část Praha 13 díky kvalitně zpracovaným projektům z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
 

Přečteno: 14030x

Autor: redakce
Další články ze sekce Kde se dobře žije
Štítky: Moderní sídliště, Modernizace sídliště, moderni panelák, příroda ve městech, rekonstrukce paneláku, sportoviště, zeleň, zelen ve městě, zelené město, zelené sídliště, zelené sidlište, zelené sidlište
Publikováno: 16.05.2012
Zdroj: www.praha13.cz

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Vnitrobloky05
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »