Při plánování hřiště i pro děti postižené je toto třeba mít na paměti a usnadnit i přístup na dětské hřiště a k samotným herním prvkům (HAGS PRAHA). Fyzickou zdatnost si mohou děti i dospělí zlepšit na veřejně přístupných fitness stanicích různých typů. Zde ukázky z produktové řady firmy DENFIT (HAGS PRAHA). Pri návrhu pomatujte, že konstrukce a výroba vybavení musí odpovídat normám (HAGS PRAHA). Za údržbu a dohled hřiště zodpovídá majitel (HAGS PRAHA). Sestava je přizpůsobena velikostně  dětem předškolním, základní stavební modul je 0,67 m a nově i 1,33 m (HAGS PRAHA). Vybavení hřišť by mělo být prováděno s rozvahou a dostatkem financí (HAGS PRAHA). Nejširší nabídku herních prvků pro věkovou skupinu 5-12 let najdete v katalogu HAGS UniPlay. Firma HAGS má ve svém katalogu UniPlay i herní prvky, které jsou určeny ke hře i dětí postižených (HAGS PRAHA).