« zpět

Bytové domy se opravují dál i bez dotací

Jak se projevuje absence státní dotační podpory v zájmu bytových družstev a SVJ o čerpání úvěrů na opravy jejich domů?

Když jsme se v závěru loňského roku snažili predikovat, jak se nejen absence dotačních programů, ale i razantní zvýšení DPH na stavební práce spojené s bydlením, projeví v zájmu družstev a SVJ o investice a jejich krytí úvěrovými prostředky, byly naše odhady velice pesimistické. Oproti roku 2011, který byl pro ČSOB rekordním v tom smyslu, že klienti z řad bytových družstev a SVJ u ČSOB čerpali úvěry v objemu přesahujícím 6 miliard korun, jsme odhadovali, že investiční aktivita se razantně sníží, což se zákonitě projeví na výrazném poklesu poptávky po tomto typu úvěrů. První měsíce tohoto roku nám bohužel dávaly za pravdu – objem nově poskytnutých úvěrů se pohyboval na polovině stavu roku předchozího. Zlom však nastal v červnu, kdy poptávka po úvěrech přesáhla nejen měsíční průměr prvních pěti měsíců, ale byla dokonce vyšší než v roce 2011. Počet nově schválených úvěrů v dalších měsících tento trend již potvrzuje a je reálné, že výsledný objem nově poskytnutých úvěrů by na konci roku mohl zaostat za loňskými čísly maximálně o 10 – 15 procent. Z toho je patrné, že ani absence dotací nezabrzdila proces obnovy bytového fondu a že vlastníci domů vidí hlavní přínosy takové investice nejen ve snížení energetické náročnosti svého domu, ale zejména v redukci nákladů spojených s bydlením - při současném navýšení hodnoty svého majetku.

Čím si vysvětlujete, že objem investic a návazné i poptávka po úvěrech na jejich krytí ani v letošním roce nikterak výrazně neklesl.

Těch faktorů je určitě více. Vlastníci bytových domů, kteří byli již začátkem roku pro investici rozhodnuti, čekali pár měsíců, zda přeci jen nějaký dotační program nebude obnoven. Když došli k závěru, že tomu tak určitě nebude, začali se poptávat po aktuálních podmínkách úvěrování. V tom okamžiku zjistili, že úvěry pro bytová družstva a SVJ jsou letos k mání za bezkonkurenčně nízké ceny – úrokové sazby se u těchto úvěrů nyní pohybují na historickém minimu a získat např. úvěr se splatností 15 let se sazbou pod 4% je zcela běžné. Vlastníci tak jsou ve stejné pozici jako jejich předchůdci, kteří sice získali před pár lety dotaci z Programu Panel, která jim snížila úrokovou sazbu z úvěru o 2,5%, ale úvěr v té době čerpali za úrokovou sazbu pohybující se kolem 6%. Tou druhou, a jistě ne nezajímavou pobídkou, se ukázala akční nabídka např. ČSOB, která měla podmínky úvěrování pro tyto klienty ještě více zatraktivnit. To, že ČSOB nabízí až dvacetiletou splatnost úvěrů, možnost anuitního splácení a současně nepožaduje u SVJ žádné zajištění úvěru (u BD pouze formou biankosměnky), se stalo v posledních letech již standardem. Letos však banka přišla i s dalšími výhodami, které se okamžitě staly lákavé pro klienty, kteří se rozhodují, zda s investicí začít právě letos a financovat ji s použitím úvěru. ČSOB nejen že nepožaduje žádné zapojení vlastních zdrojů do financování investice, ale navíc u ní za schválení a poskytnutí úvěru nezaplatíte až do konce tohoto roku žádný poplatek. A to není vše – pokud úvěrovaná investiční akce přinese úsporu energií, banka vám ještě formou příspěvku vrátí 1% z objemu úvěru na váš účet! Jak ukázaly poslední měsíce, tak taková nabídka oslovila již několik set bytových družstev a SVJ, která se rozhodla úvěr letos čerpat právě u ČSOB.

Nové možnosti a financování

Státní fond rozvoje bydlení připravuje na rok 2013 spuštění Programu JESSICA, který by měl opět rekonstrukce bytových domů podpořit. Jak odhadujete, že se tento program projeví v zájmu bytových družstev a SVJ o bankovní úvěry.

Na úvod bych chtěl předeslat, že vlastníci bytových domů by měli již zapomenout na to, že by stát opravy jejich domů podporoval formou přímých či nepřímých dotací. Celý Program Jessica (na který by měl v budoucnu navázat Program Panel 2013+) je založen na poskytování úrokově zvýhodněných úvěrů, které by měly pokrýt maximálně 90% rozpočtových nákladů investice. V roce 2013 se zatím uvažuje spíše s jeho zkušebním náběhem, který bude mít řadu omezení. Když pominu fakt, že jej budou moci zpočátku zřejmě využít pouze vlastníci bytových domů v 41 vybraných městech (tam, kde již nyní funguje Program IPRM), pak hlavním omezením bude objem peněžních prostředků, které tento Program bude mít k dispozici. Podle posledních informací to bude cca 600 miliónů korun. Jen pro srovnání – pokud ČSOB poskytla v roce 2011 bytovým družstvům a SVJ úvěry v objemu přes 6 miliard korun a současně má přibližně třetinový podíl na trhu nově poskytnutých úvěrů pro tyto klienty, pak s půjčkami a úvěry od ostatních bank a stavebních spořitelen tento trh absorboval přibližně 20 miliard nových úvěrů – oproti tomu je 600 miliónů opravdu jen kapkou v moři. Z tohoto pohledu bude přínos předmětného programu opravdu minimální a banky se tak nemusí bát, že by měl výrazný vliv na snížení poptávky po jejich úvěrech. Spoléhat tedy na to, že investici odložíme do roku 2013 a využijeme zvýhodněného úvěru z Programu Jessica by se nemuselo družstvu či SVJ vyplatit – jednak lze odhadovat, že prostředky v tomto programu budou velice brzy po jeho vyhlášení vyčerpány, program se nebude vztahovat na všechny lokality a hlavně nelze zaručit, že ještě i v příštím roce budou dlouhodobé úvěry na opravy a rekonstrukce bytových domů poskytovány bankami za tak nízké úrokové sazby, jako je tomu v roce letošním.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s výběrem vhodného způsobu financování oprav Vašeho domu? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 8776x

Autor: redakce
Další články ze sekce Financování a dotace
Štítky: finance
Publikováno: 30.10.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Nový program Jessica
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »