Nedílnou součástí návrhu zateplení je řešení důležitých detailů fasády. Realizační firmu je nutné hledat mezi těmi, které jsou schopny nabídnout komplexní řešení. Návrh zateplení doplněný o výměry jednotlivých fasádních ploch je podkladem pro kalkulaci nákladů.