« zpět

Slavnostní zasedání k desetiletému výročí založení SIA ČR - Rady výstavby

V rámci mediální spolupráce mezi našim časopisem Modernípanelák.cz a Nadací ABF přinášíme zápis z této významné akce.

Zápis ze slavnostního zasedání k desetiletému výročí založení  SIA ČR - Rady výstavby

Při přípitku prezident Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. přivítal vzácné hosty – zástupce tří ministerstev a Parlamentu ČR a vzpomenul na 5 zakladatelů SIA ČR – Rady výstavby: Ing. Václav Mach, předseda ČKAIT, Ing. Milan Veverka, prezident SPS v ČR, Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prezident ČSSI, JUDr. Hegenbart, předseda ČSpSP, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace ABF, kteří podepsali zřizovací listinu 3. 11. 1999.

Dále přítomné seznámil s materiálem 10 let SIA ČR – Rada výstavby, který obdrželi všichni přítomní, a který charakterizuje všech současných 11 členů SIA.

V dalším bodě jednání představil JUDr. Miroslav Hegenbart materiál: „ Návrh působnosti ústředního správního úřadu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu“ a zdůraznil, že rozhodující myšlenkou není konkrétní právní forma, která bude rozhodnutím politické sféry, ale vytvoření orgánu s pravomocí koordinovat ostatní ústřední orgány ve věci výstavby.

Po společenské části proběhla pracovní diskuse, které se účastnili všichni přítomní i hosté, ze které vyplynula následující doporučení:

1. Materiál je potřeba doplnit o analýzu obsahující:

a) potřebný rozsah státní regulace
b) popis existující regulace, její kvalitu a rozsah její roztříštěnosti
c) oblasti zabezpečované duplicitně
d)oblasti, které jsou státem zajišťovány nedostatečně či vůbec

2. Přítomní vyslechli informaci o dílčích aktivitách:

a) o návrhu na znovuzřízení sekce stavebnictví na MPO, který předložilo SPS v ČR
b) o spolupráci ČKA v oblasti legislativy památek s Ministerstvem kultury
c) o činnosti zástupců SIA (ČSSI, ČKA, SPVS) s ÚNMZ, které se snaží dílčími kroky odstraňovat některé nedostatky, které by komplexně v budoucnu měl řešit nově formulovaný ústřední správní úřad

3. Iniciativa SIA (oslovení pana předsedy vlády ČR) vedla k pověření ministra pro místní rozvoj, který pověřil přítomného nám. Kalouse a ředitelku Hovořákovou k vytvoření pracovní skupiny, která by předložený návrh začala systematicky řešit.  Do pracovní skupiny bude přizván zástupce MPO a pověření zástupci SIA ČR. První zasedání pracovní skupiny bylo dohodnuto na přelom listopadu a prosince.

Zde bude zejména potřeba: stanovit rozsah doplnění analýzy, dohodnout časový a věcný plán pracovní skupiny, dohodnout způsob oslovení dalších partnerů a dopracovat předložený návrh.

Projednávaná iniciativa byla neformálně podpořena všemi představiteli neziskových organizací, zástupci všech tří přítomných ministerstev a Parlamentu ČR.

Přečteno: 13418x

Autor: redakce
Další články ze sekce Odborné semináře
Publikováno: 26.11.2009

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
п»їcialis | 18.07.2020 21:00

insufflation tadalafil forum Fruilk

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/akce-a-veletrhy/odborne-seminare/slavnostni-zasedani-k-desetiletemu-vyroci-zalozeni-sia-cr--rady-vystavby

Reagovat
SIA-logo
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »